bernstorffs slotshave indgang

Bernstorffs Slotshave

Forskønnelse af indgangspartier til historisk have

Sted Bernstorffs Slotshave, Gentofte   Bygherre Slots- og Kulturstyrelsen   Status Anlagt 2019
Udførende Entreprenør (Gartnerarbejde) OkNygaard A/S Udførende Entreprenør (Låger) Emil Nielsens Smedeværkstedet A/S
Ydelser Totalrådgivning  Ønsker og behov Renovering af havens indgangspartier med fokus på indpasning og funktionalitet.

Sted Bernstorffs Slotshave, Gentofte
Bygherre Slots- og Kulturstyrelsen
Status Anlagt 2019
Udførende Entreprenør (Gartnerarbejde)
OkNygaard A/S
Udførende Entreprenør (Låger)
Emil Nielsens Smedeværkstedet A/S
Ydelser Totalrådgivning
Ønsker og behov Renovering af havens indgangspartier med fokus på indpasning og funktionalitet.

bernstorffs slotshave indgang

Havens historie
Bernstorffs Slotshave blev anlagt i slutningen af 1760’erne, i fransk rokokostil med åbne græsklædte plæner, smukt indrammet af den omkringliggende skov. Bernstorff-familien, der var vældig optaget af havedyrkning, anlagde ligeledes hidtil ukendte eksotiske frugt- og træsorter. Da Christian 9. overtog haven i 1854 var en stor del af disse dog gået tabt. Den første kongelige haveinspektør Rudolph Rothe, besluttede derfor i slutningen af 1800-tallet at haven skulle bevares, som et stykke sjællandsk natur med åbne vidder, skovagtige bevoksninger og levn fra den herskabelige køkkenhave.

Og netop sådan fremtræder Bernstorffs Slotshave i dag. Den 60 hektar store slotshave, eller ’Folkepark’, som den også kaldes, er i dag fredet af Slots- og Kulturstyrelsen. Haven er beliggende centralt i Gentofte og grænser op til hhv. Bernstorffsvej, Femvejen, Jægersborg Allé samt Vældegårdsvej.

Æstetik, funktionalitet og praktiske hensyn
I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, en lokal smed og slotshavegartneren har Opland stået for renovering og forskønnelse af havens i alt tretten indgange.  Dette i form af ny grøn beplantning, specialdesignede låger, inventar til ophold samt renovering af trappeløb og befæstelse.

Bernstorffs Slotshave byder på oplevelser for både friluftselskere og kulturhistorisk interesserede. Og da haven bruges flittigt til både løbe- og gåture, men er også et yndet sted til hundeluftning, har der været en række funktionsmæssige og praktiske hensyn, der skulle tages højde for i projektet. Der er blandt andet opsat stendiger, der fungerer som ’tissesten’ og dermed beskytter både smedejernslågerne, men også træerne tæt på indgangene, som ellers ofte bliver brugt som ’tissested’ for hunde.

tegning låge indgangsparti bernstorffshaven


De specialdesignede låger, der med deres elegante fremtoning harmonerer fornemt i stil med både slot og have, er af praktiske hensyn udstyret med en lukkefunktion, for at imødekomme de udfordringer haven hidtil har haft med åbentstående låger.

Lignende projekter