Den grønne sti

Grønne stiforbindelser gennem byrum og parker

Sted Frederiksberg   Bygherre Frederiksberg Kommune   Status 2005 – 2006 Solbjergvej & Howitzvej
/ 2008 Rolighedsvej & Åbuen   Areal 10.000 m2 samlet   Ydelser Totalrådgivning

Sted Frederiksberg
Bygherre Frederiksberg Kommune
Status 2005 – 2006 Solbjergvej & Howitzvej
/ 2008 Rolighedsvej & Åbuen
Areal 10.000 m2 samlet
Ydelser Totalrådgivning

OPLAND har i samarbejde med Frederiksberg Kommune projekteret nye grønne stiforbindelser ved hhv. Rolighedsvej og Åbuen samt Solbjergvej og Howitzvej på Frederiksberg. Projektet består af cykel- og gangstier med tilstødende beplantninger.

Mellem Rolighedsvej og Åbuen er der etableret ny grøn gang- og cykelbro som forbinder hhv. Frederiksberg og Københavns Kommune.

Broen passerer Ågade ved Hans Egedes Gade, og er kun for cyklister og gående. Arealet er tilpasset naboernes interesser, og terrænnet fra den højt beliggende sti er nænsomt sammenflettet med det omgivende terræn. Projektets grønne profil tager udgangspunkt i bevaring af de eksisterende træer, og områdets nye beplantning er underordnet den oprindelige beplantningsstruktur.

Mellem Solbjergvej og Howitzvej er der etableret en slynget gang- og cykelsti. Stien er indpasset i områdets terræn og tilpasset den nye plads mellem CBS’s bygninger ved Howitzvej.

Lignende projekter