Kastrup Strandpark

Rekreativt mødested ved vandet

Sted Kastrup   Bygherre Tårnby Kommune  Status 1. Etape anlagt 2006-2007, 2. Etape anlagt 2014-2015
Areal 31.700 m2   Ingeniør Niras   Entreprenør Barslund A/S  Ydelser Totalrådgivning

Sted Kastrup
Bygherre Tårnby Kommune
Status 1. Etape anlagt 2006-2007, 2. Etape anlagt 2014-2015
Areal 31.700 m2
Ingeniør Niras
Entreprenør Barslund A/S
Ydelser Totalrådgivning

kastrup strandpark

For Tårnby Kommune har OPLAND i årene 2006-2007 udarbejdet landskabsplanen for den ny havnepromenade, cykelparkering samt et omfattende terrænarbejde. Opgavens primære fokus var at udarbejde et nyt terræn ved tilførelse af ca. 30.000 m3 ren jord. Samtidig måtte der ikke fjernes væsentlige jordmængder fra det oprindelige terræn. Dette resulterede i den markante bakkeformation, som i dag er karakteristisk for Kastrup Strandpark.

Bakken er på vandsiden profileret i plateauer med inspiration  fra rismarker, anlagt på terrasser, der fungerer som plateauer for leg og ophold med udsigt over vandet. Nord- og vestsiden af bakken er tilplantet med en lav fyrebeplantning og sået til med enggræs med forskellige blomstrende urter. Bakken afsluttes på toppen med en større flade af forskellige granittyper, som giver oplevelsen af et særligt rum.

I skråningen mod vest er placeret betonkugler i varierende størrelse. Kuglerne har en skulpturel effekt, som understreger det rumlige forløb og opfordrer samtidig til leg. Oplyst i mørket, opleves de fra strandvejen som et vartegn for Kastrup Strandpark. Kastrup Strandpark tilbyder mange oplevelser både i, på og ved vandet. Der er gode muligheder for boldspil, solbadning og picnic på de store grønne plæner. Der er både toiletbygning, motionsredskaber, legeplads og fritløbsområde for hunde.

Lignende projekter