Projekbeskrivelse

Ø-Huset

Familievenlige lejeboliger i Ørestad

På hjørnet af Byparken i Ørestad City, bydelens sidste byggefelt, har OPLAND projekteret udearealer og gårdrum til Ø-huset.

Ø-huset består af 4 selvstændige boligblokke med i alt 300 familievenlige lejeboliger og en dagligvarebutik i stueetagen. Ø-huset kendetegnes ved den grønne, fælles gårdhave, Ø’et der fungerer som bindeled mellem de fire boligblokke, hvor beboerne kan mødes og interagere.

Gårdhaven består af mindre opholdsterrasser belagt med sorte teglklinker, frodige og grønne fællesarealer, private haver i forlængelse af bebyggelsens stuelejligheder samt legeområde til de mindste.  I beplantningen ses en variation og oplevelsesrigdom af udtryk, blomster, bær, farver og vækstformer. Beplantningen er fremtrædende med grønne tage, staudebede, busketter, klatreplanter på skure og i form af store træer og mindre lunde.

Sted Ørestad City  Bygherre Skanska A/S   Status 2015 – 2019   Areal Ca. 11.000 m2   Ydelser Skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn, plejeplan
Ingeniør MOE A/S   Arkitekter Vilhelm Lauritzen Arkitekter   Entreprenør Gravmand A/S   Bygherrerådgiver Sjælsø Management