ø-huset udearealer
ø-huset gårdrum

Ø-huset

Familievenlige lejeboliger i Ørestad

Sted Ørestad City  Bygherre Skanska A/S   Status 2015 – 2019   Areal Ca. 11.000 m2
Ingeniør MOE A/S   Arkitekter Vilhelm Lauritzen Arkitekter   Entreprenør Gravmand A/S   Bygherrerådgiver Sjælsø Management
Ydelser Skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn, plejeplan

Sted Ørestad City
Bygherre Skanska A/S
Status 2015 – 2019
Areal Ca. 11.000 m2
Ingeniør MOE A/S
Arkitekter Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Entreprenør Gravmand A/S
Bygherrerådgiver Sjælsø Management
Ydelser Skitsering, projektering, udbud, fagtilsyn, plejeplan

ø-huset gårdrum

På hjørnet af Byparken i Ørestad City, bydelens sidste byggefelt, har OPLAND projekteret udearealer og gårdrum til Ø-huset.

Ø-huset består af 4 selvstændige boligblokke med i alt 300 familievenlige lejeboliger og en dagligvarebutik i stueetagen. Ø-huset kendetegnes ved den grønne, fælles gårdhave, Ø’et der fungerer som bindeled mellem de fire boligblokke, hvor beboerne kan mødes og interagere.

ø-huset udearealer

Gårdhaven består af mindre opholdsterrasser belagt med sorte teglklinker, frodige og grønne fællesarealer, private haver i forlængelse af bebyggelsens stuelejligheder samt legeområde til de mindste.  I beplantningen ses en variation og oplevelsesrigdom af udtryk, blomster, bær, farver og vækstformer. Beplantningen er fremtrædende med grønne tage, staudebede, busketter, klatreplanter på skure og i form af store træer og mindre lunde.

Lignende projekter