Grøndalen
lynghøjsøerne svogerslev grusgrav

25 år med landskaber og natur 

Januar 2022
fællesskaber
biodiversitet
kultur
klima
landskab
drift og pleje

Grøn omstilling, klima, bæredygtighed og biodiversitet er en megatrend i tiden. Emner som ikke var højt på dagsordenen for 25 år siden hvor OPLAND blev stiftet, men som altid har været naturlige elementer og vilkår for landskabsarkitekternes arbejde. I dag er det præcist 25 år siden, at Peter Juhl, d. 20. januar 1997, grundlagde OPLAND.

Landskabsarkitekt Peter Juhl startede tegnestuen ud fra et ønske om at skabe funktionel landskabsarkitektur båret af smukke former, materialer og frodige beplantninger. Naturen er den største inspirationskilde for kunsten og arkitekturen, og begejstringen herfor skal meget gerne skinne igennem alle projekter:

“Naturen er vigtig for os mennesker – den øger vores livskvalitet! Som landskabsarkitekter er det meningsfuldt og inspirerende for os, når vi ser vores landskaber have en positiv indvirkning på dem, der bruger det.”
– fortæller Direktør hos Opland, Peter Juhl

25 år med landskaber og natur  

Januar 2022

Grøn omstilling, klima, bæredygtighed og biodiversitet er en megatrend i tiden. Emner som ikke var højt på dagsordenen for 25 år siden hvor OPLAND blev stiftet, men som altid har været naturlige elementer og vilkår for landskabsarkitekternes arbejde. I dag er det præcist 25 år siden, at Peter Juhl, d. 20. januar 1997, grundlagde OPLAND.

Landskabsarkitekt Peter Juhl startede tegnestuen ud fra et ønske om at skabe funktionel landskabsarkitektur båret af smukke former, materialer og frodige beplantninger. Naturen er den største inspirationskilde for kunsten og arkitekturen, og begejstringen herfor skal meget gerne skinne igennem alle projekter:

“Naturen er vigtig for os mennesker – den øger vores livskvalitet! Som landskabsarkitekter er det meningsfuldt og inspirerende for os, når vi ser vores landskaber have en positiv indvirkning på dem, der bruger det.”
– fortæller Direktør hos OPLAND, Peter Juhl

lynghøjsøerne svogerslev grusgrav

På naturens præmisser

Naturen er det gelænder, vi igennem hele livet støtter os op ad. Bevidst som ubevidst. Det er naturen, som danner livsgrundlaget for alle levende eksistenser – som brødføder, evig inspirationskilde og som vores projekters endelige svendeprøve. Hvordan klarer vores anlæg sig? Hvad skal der til for at styrke og støtte deres udvikling over tid?

Sidstnævnte fokus på udvikling af projekterne, har det seneste år skabt grobund for at stifte OpDrift – en afdeling for grøn udvikling og drift. OpDrift er dedikeret til at følge projekterne på den lange bane og ikke kun i de indledende faser – en bæredygtig måde at anskue projekterne over tid på:

”Du kan ikke bare plante en busk, den skal dyrkes. En af de vigtigste ting for os er, at projekterne bliver til noget – at det grønne trives og udvikler sig positivt. Planter trives ikke i luftkasteller, og hvis vi skal gøre en forskel med vores projekter, skal der være sammenhæng mellem landskab, bygninger, og hvordan det kan dyrkes og vedligeholdes i fremtiden. Det er her, vi længe har set et behov for en særskilt indsats og hvor OpDrift skal være med til at sikre projekternes grønne udvikling,” – fortæller direktør Peter Juhl og fortsætter:

”Drift og pleje er noget, vi har arbejdet med og haft fokus på i årevis. Det handler om at sikre projekterne gennem alle faser – og særligt i overgangen mellem anlæg og den klassiske drift, hvor vi desværre ofte ser, at vigtig viden og overlevering falder mellem to stole, hvorfor landskabet ikke opnår sit fulde grønne potentiale.”

Hos OPLAND spiller drift og pleje en central rolle allerede i designfasen. De projekter, der afleveres, skal være robuste på flere planer, og driften er derfor afgørende, når landskaberne skal holde i længden. ”Drift og pleje” lyder måske ikke til at indeholde de store kreative tanker eller bæredygtige tiltag, men den lidt gammeldags tankegang skal ændres, hvis anlæg virkelig skal være ”grønne”, er tegnestuens budskab.

drift og pleje ørestad nord
biodiversitet

På naturens præmisser

Naturen er det gelænder, vi igennem hele livet støtter os op ad. Bevidst som ubevidst. Det er naturen, som danner livsgrundlaget for alle levende eksistenser – som brødføder, evig inspirationskilde og som vores projekters endelige svendeprøve. Hvordan klarer vores anlæg sig? Hvad skal der til for at styrke og støtte deres udvikling over tid?

Sidstnævnte fokus på udvikling af projekterne, har det seneste år skabt grobund for at stifte OpDrift – en afdeling for grøn udvikling og drift. OpDrift er dedikeret til at følge projekterne på den lange bane og ikke kun i de indledende faser – en bæredygtig måde at anskue projekterne over tid på:

”Du kan ikke bare plante en busk, den skal dyrkes. En af de vigtigste ting for os er, at projekterne bliver til noget – at det grønne trives og udvikler sig positivt. Planter trives ikke i luftkasteller, og hvis vi skal gøre en forskel med vores projekter, skal der være sammenhæng mellem landskab, bygninger, og hvordan det kan dyrkes og vedligeholdes i fremtiden. Det er her, vi længe har set et behov for en særskilt indsats og hvor OpDrift skal være med til at sikre projekternes grønne udvikling,” – fortæller direktør Peter Juhl og fortsætter:

”Drift og pleje er noget, vi har arbejdet med og haft fokus på i årevis. Det handler om at sikre projekterne gennem alle faser – og særligt i overgangen mellem anlæg og den klassiske drift, hvor vi desværre ofte ser, at vigtig viden og overlevering falder mellem to stole, hvorfor landskabet ikke opnår sit fulde grønne potentiale.”

drift og pleje ørestad nord

Hos OPLAND spiller drift og pleje en central rolle allerede i designfasen. De projekter, der afleveres, skal være robuste på flere planer, og driften er derfor afgørende, når landskaberne skal holde i længden. ”Drift og pleje” lyder måske ikke til at indeholde de store kreative tanker eller bæredygtige tiltag, men den lidt gammeldags tankegang skal ændres, hvis anlæg virkelig skal være ”grønne”, er tegnestuens budskab.

biodiversitet
hedeland

Projekter over tid

At udvikle landskaber over tid er kendetegnende for mange af OPLANDs projekter. Tegnestuens første projekt – og hvor OPLAND fortsat er tilknyttet – er Hedeland. Hedeland er et stort aktivitetslandskab beliggende på en tidligere stor, flad moræneslette, som rækker ind over Roskilde, Greve og Tåstrup Kommuner. Her er råstoffer blevet udvundet i mere end 100 år. I dag er stedet udviklet som et rekreativt fritidsområde med en varieret og særpræget natur. Siden 1997 har OPLAND løbende ydet rådgivning i forbindelse med både nyanlæg, pleje og drift for det 1500 hektar store område.

Et andet projekt, OPLAND har været med til at præge i mange år, er Ørestad Nord. I 2006 blev OPLAND tilknyttet den rivende udvikling i Ørestaden med særligt fokus på Ørestad Nord. Ørestad Nord er et mangfoldigt kvarter med en bred sammensætning af beboere og brugere. Området rummer, ud over store grønne arealer, boliger, offentlige institutioner og erhverv. OPLAND har stået for projektering, tilsyn og plejeplaner, og er stadig tilknyttet som rådgiver i forbindelse med områdets fortsatte udvikling.

Inspirere gennem natur

Hos OPLAND er det landskabsarkitektoniske greb ”at inspirere gennem natur” gennemgående i alle projekter – ikke mindst indenfor sundhed, hvor den nye retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde, som stod færdig i 2021. Projektet er et godt eksempel på et helende landskab, som skal inspirere både patienter og brugere gennem naturen:

“Her bor mennesker, som ikke ser andet grønt end det, der hører til hospitalet. Så haverne skal rumme alle de rekreative muligheder, som vi mennesker har brug for. Nærheden til det grønne og naturen kan hjælpe både patienter og personalet,” – siger Lars Alva-Jørgensen, partner og landskabsarkitekt hos OPLAND.

For OPLAND er naturen inspirerende dér, hvor den gør en forskel for dem, der bruger den. Det kan være et særligt frodigt plantebed midt i byen, som giver lyst til at stoppe et øjeblik og lade sanserne hvile en stund. Det kan være et oplevelsesrigt gårdrum i en boligbebyggelse, som inviterer børnene ud af lejlighederne og ned i fællesskabet i gården. Det kan være den grønne cykelrute, som tager dig gennem byen fra hjem til arbejde. Det er der, hvor vi får lyst til at gå på opdagelse.

kildevældsparken
ny retspsykiatri sct. hans

Bynatur eller vilde landskaber
– naturen bør altid være en stor del af hverdagen!

ny retspsykiatri sct. hans

Inspirere gennem natur

Hos OPLAND er det landskabsarkitektoniske greb ”at inspirere gennem natur” gennemgående i alle projekter – ikke mindst indenfor sundhed, hvor den nye retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde, som stod færdig i 2021. Projektet er et godt eksempel på et helende landskab, som skal inspirere både patienter og brugere gennem naturen:

“Her bor mennesker, som ikke ser andet grønt end det, der hører til hospitalet. Så haverne skal rumme alle de rekreative muligheder, som vi mennesker har brug for. Nærheden til det grønne og naturen kan hjælpe både patienter og personalet,” – siger Lars Alva-Jørgensen, partner og landskabsarkitekt hos OPLAND.

For OPLAND er naturen inspirerende dér, hvor den gør en forskel for dem, der bruger den. Det kan være et særligt frodigt plantebed midt i byen, som giver lyst til at stoppe et øjeblik og lade sanserne hvile en stund. Det kan være et oplevelsesrigt gårdrum i en boligbebyggelse, som inviterer børnene ud af lejlighederne og ned i fællesskabet i gården. Det kan være den grønne cykelrute, som tager dig gennem byen fra hjem til arbejde. Det er der, hvor vi får lyst til at gå på opdagelse.

kildevældsparken

Bynatur eller vilde landskaber – naturen bør altid være en stor del af hverdagen!