gårdrum-psykiatrien-slagelse-opland

Patienthave – Psykiatrien Slagelse

Renovering af eksisterende atriumgård

Sted Slagelse psykiatrien   Bygherre Region Sjælland  Status Afsluttet December 2020
Anlægsgartner Grøn Vækst

Sted Slagelse psykiatrien
Bygherre Region Sjælland
Status Afsluttet December 2020
Anlægsgartner Grøn Vækst

  • gårdrum-før-slagelse-psykiatri
  • gårdrum-proces-slagelse-psykiatri
  • gårdrum-efter-slagelse-psykiatri

I forbindelse med ombygning af Almenpsykiatriens afdeling SL1 i Slagelse – har Opland stået for renovering af afdelingens eksisterende atriumgård, som er placeret centralt i afdelingen.

På baggrund af en indledende dialog med afdelingspersonalet har Oplands fokus været at løse forskellige problemstillinger oplevet på tværs af patienter og personale.

Ønsket med renoveringen har været at optimere anvendelsen af gårdrummet for her igennem at skabe mere glæde og værdi for den enkelte. Samtidig har det været vigtig, både i forhold til økonomi og bæredygtighed, og af respekt for det oprindelig design, at tage beslutninger omkring hvilke elemeter fra det eksisterende, der med fordel kunne genanvendes.

Målet har været at skabe rummelighed, i et attraktivt grønt funktionsopdelt uderum, med et plantevalg, der i duft og farve besidder en relaterbar genkendelighed. For ydermere at optimere anvendelsen af uderummet, er der opstillet motionsredskaber, liggestole og bænke, alle med en overflade i træ, der både visuelt og ved anvendelse, giver en fornemmelse af ro og varme.

De forskellige funktioner i atriumgården er placeret, så de ikke umiddelbart forholder sig til hinanden. Både i forhold til orientering, men også med hjælp fra beplantning, der med tiden vil definere og opdele rummene.

gårdrum-slagelse-psykiatri

For at øge gårdens anvendelse er der tilføjet et større befæstet areal. Samtidig er plantebedene inddelt i mindre øer og etableret med et toplag af grus samt en kombination af mere sanselige og robuste planter. På begge fronter en optimering, der samlet set gør driften af arealerne mere overskuelig og fleksibel.

Der er tilføjet små lommer og genveje, der gør det muligt for patienterne, at bevæge sig rundt i en større del af gården uden nødvendigvis at skulle passere eller forholde sig til hinanden. Disse genveje har fået en  gummibelægning for at lette driften, både ude og inde. De store lyse betonfliser er fra det oprindelige anlæg og bevaret for at give rummet mere havepræg.

Lignende projekter