Projekbeskrivelse

MØNSTERBO

Grøn udsigt

Det lange og smalle gårdrum er disponeret omkring tre langsgående slyngede bånd med hver sin funktion. Med de slyngede forløb gøres overgangene mellem de forskellige funktioner dynamiske og ophold, leg og affaldshåndtering kombineres i flydende rumlige afgrænsninger.

En ellipseformet opholdspavillon med grønt sedumtag udgør et særligt element i gården. Udover at give privathed når man opholder sig i gården, holder sedumtaget også på regnvandet og bidrager til en grøn udsigt fra altanerne i det trange gårdrum.

STED: Frederiksberg
BYGHERRE: Privatbo
ARKITEKT: Pålsson Arkitekter
AREAL: 650 m2
ANLÆGSSUM: Ca. 1,2 mio. kr.
STATUS: Anlagt 2009