Projekbeskrivelse

Gl. Skolevej

Et grønt bevægelsesrum

Det nye udendørs anlæg ved Gl. Skolevej afd. 8 i Ballerup, tager udgangspunkt i en renovering af i alt 45 almene boliger for Boligselskabet Baldersbo. OPLAND har stået for renoveringen af de udendørs arealer, herunder håndteringen af regnvand, beplantning samt opholds- og legerum.

I renoveringen af de udendørs arealer har vi bl.a. haft fokus på opholdsrum, med plads til borde og bænke. Disse er udformet som mindre grønne lommer, hvor borde og bænke er placeret på hhv. ydre- og indersiden af mindre hække.

Dertil har muligheden for leg og bevægelse været central, hvor vi midt i anlægget har anlagt forskudte lege- og motionsrum, indrammet af runde hækrum i 1,2 meters højde, samt en petanquebane, placeret i anlæggets nordlige område.

Udover de runde hækrum, består beplantningen af grupper af mindre havetræer på ydersiden af disse, samt en reetablering af facadens buskbeplantninger.

Håndteringen af regnvand er løst gennem anlagte åbne render og linjedræn, der leder regnvandet fra tagflader og befæstelser omkring boliger til lavninger i de omkringliggende græsarealer.

Sted Ballerup   Bygherre Boligselskabet Baldersbo   Status 2017   Areal Ca. 12.000 m2
Ydelser Beboerproces, idé, projektering og fagtilsyn   Ingeniør Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S, Strunge Jensen A/S
Arkitekt Nova5 Arkitekter A/S   Totalentreprenør NHH A/S