helende landskaber sct hans
helende landskaber sct hans udearealer

Helende landskaber

Januar 2022

I løbet af foråret giver partner og landskabsarkitekt hos OPLAND Lars Alva-Jørgensens en forelæsning på Københavns Universitet om Helende Landskaber og om vigtigheden af det grønnes påvirkning på os mennesker. Hos OPLAND er det landskabsarkitektoniske greb ”at inspirere gennem natur” gennemgående i alle projekter – ikke mindst indenfor sundhed, hvor den nye retspsykiatri Sct. Hans er et godt eksempel på et helende landskab.

Natur og lys har en dokumenteret positiv indvirkning på patienternes trivsel og derfor tænker vi altid naturen og det grønne ind som en essentiel del af landskaber og haver til patienter og brugere som støtte i deres rehabiliteringsforløb og almene velvære. Forskning viser, at udsigt til eller, endnu bedre, adgang til grønne udearealer reducerer patienters forbrug af medicin og medvirker til tidligere udskrivning.

helende landskaber sct hans udearealer

Helende landskaber

Januar 2022

I løbet af foråret giver partner og landskabsarkitekt hos OPLAND Lars Alva-Jørgensens en forelæsning på Københavns Universitet om Helende Landskaber og om vigtigheden af det grønnes påvirkning på os mennesker. Hos OPLAND er det landskabsarkitektoniske greb ”at inspirere gennem natur” gennemgående i alle projekter – ikke mindst indenfor sundhed, hvor den nye retspsykiatri Sct. Hans er et godt eksempel på et helende landskab.

Natur og lys har en dokumenteret positiv indvirkning på patienternes trivsel og derfor tænker vi altid naturen og det grønne ind som en essentiel del af landskaber og haver til patienter og brugere som støtte i deres rehabiliteringsforløb og almene velvære. Forskning viser, at udsigt til eller, endnu bedre, adgang til grønne udearealer reducerer patienters forbrug af medicin og medvirker til tidligere udskrivning.

den nye retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde har vi skabt landskaber og grønne refugier, der taler til sanserne. I formgivningen af landskabet har vi haft fokus på beboernes nærhed til naturen, både i de mindre gårdhaver og den store aktivitetshave. Dette uanset om de har overskud til at være ude eller blot sidde indenfor og observere gennem de store panoramaruder. Det er alment kendt, at naturen virker beroligende og helende på sindet. Derfor har det været vigtigt at designe både frodige og oplevelsesrige uderum, som kan understøtte behandlingen, da beboerne på Sct. Hans alle har forskellige psykiske udfordringer.

” Retspsykiatrien har en fantastisk placering med udsigt over Roskilde Fjord og de omkringliggende grønne områder fra de fleste steder i det nye byggeri. Det er en del af den helende proces for den enkelte patient hele tiden at have kontakt til det grønne. Patienterne vil også få mulighed for at få jord under neglene med praktisk og meningsfuldt arbejde i patienthaverne, hvor de f.eks. kan hjælpe med at plante krydderurter til brug i køkkenet.”
– Lars Alva-Jørgensen, Partner og Landskabsarkitekt, Opland

patienthave sct hans

den nye retspsykiatri Sct. Hans i Roskilde har vi skabt landskaber og grønne refugier, der taler til sanserne. I formgivningen af landskabet har vi haft fokus på beboernes nærhed til naturen, både i de mindre gårdhaver og den store aktivitetshave. Dette uanset om de har overskud til at være ude eller blot sidde indenfor og observere gennem de store panoramaruder. Det er alment kendt, at naturen virker beroligende og helende på sindet. Derfor har det været vigtigt at designe både frodige og oplevelsesrige uderum, som kan understøtte behandlingen, da beboerne på Sct. Hans alle har forskellige psykiske udfordringer.

” Retspsykiatrien har en fantastisk placering med udsigt over Roskilde Fjord og de omkringliggende grønne områder fra de fleste steder i det nye byggeri. Det er en del af den helende proces for den enkelte patient hele tiden at have kontakt til det grønne. Patienterne vil også få mulighed for at få jord under neglene med praktisk og meningsfuldt arbejde i patienthaverne, hvor de f.eks. kan hjælpe med at plante krydderurter til brug i køkkenet.”
– Lars Alva-Jørgensen, Partner og Landskabsarkitekt, Opland

patienthave sct hans
Patienthaver fjorden roskilde opland landskaber

Tankerne bag patienthaverne Lindehuset og Elmehuset på det gamle Sct. Hans ved siden af den nye retspsykiatri har været at åbne op og skabe mulighed for aktiviteter og afslapning i haverne året rundt. Dette gøres dels gennem en varieret beplantning, som giver sanserige oplevelser i løbet af hele året. Men også gennem træningsredskaber til fysiske udfoldelser og hvilemøbler til afslapning.

Patienthaver fjorden roskilde opland landskaber

Tankerne bag patienthaverne Lindehuset og Elmehuset på det gamle Sct. Hans ved siden af den nye retspsykiatri har været at åbne op og skabe mulighed for aktiviteter og afslapning i haverne året rundt. Dette gøres dels gennem en varieret beplantning, som giver sanserige oplevelser i løbet af hele året. Men også gennem træningsredskaber til fysiske udfoldelser og hvilemøbler til afslapning.

Vestre Kirkegård i København blev Terapihaven indviet sidste år. En urban terapihave skabt i samarbejde med Københavns Kommune igennem et evidensbaseret design af SSC Studio. Haven giver mulighed for ro og restitution og benyttes bl.a. til forløb for borgere med stress eller anden psykisk mistrivsel. Havens design er baseret på forskning omkring, hvilke naturmiljøer- og oplevelser stressramte foretrækker.

”At betragte naturen som helbredende er jo ikke noget nyt, men det er til stadighed fascinerende at se, hvordan det bare virker! Så det at insistere på altid at indarbejde nærheden til det grønne i vores projekter kommer alle til gode – brugerne, insektlivet og samfundet generelt.”
– Peter Juhl, direktør og landskabsarkitekt, OPLAND

terapihaven vestre kirkegård

Vestre Kirkegård i København blev Terapihaven indviet sidste år. En urban terapihave skabt i samarbejde med Københavns Kommune igennem et evidensbaseret design af SSC Studio. Haven giver mulighed for ro og restitution og benyttes bl.a. til forløb for borgere med stress eller anden psykisk mistrivsel. Havens design er baseret på forskning omkring, hvilke naturmiljøer- og oplevelser stressramte foretrækker.

”At betragte naturen som helbredende er jo ikke noget nyt, men det er til stadighed fascinerende at se, hvordan det bare virker! Så det at insistere på altid at indarbejde nærheden til det grønne i vores projekter kommer alle til gode – brugerne, insektlivet og samfundet generelt.”
– Peter Juhl, direktør og landskabsarkitekt, OPLAND

terapihaven vestre kirkegård
center fro kræft og sundhed

Center for Kræft og Sundhed på indre Nørrebro i København, udnyttes de grønne omgivelser helt naturligt til at understøtte arbejdet med rehabilitering for kræftramte. I det grønne område, som ligger i umiddelbar forbindelse til centret i De Gamles By, er der skabt en have med træningsfaciliteter og elementer forbundet med patienternes rehabilitering. Den grønne parklignende træningshave danner ramme om både træning, gåture, ro og fordybelse. Der er derfor arbejdet med forskellige rumligheder og med elementer, som fungerer både til forskellige former for træning og til ophold.

”At blive ramt af alvorlig sygdom påvirker mennesker forskelligt. Det har derfor været vigtigt at skabe en have, som kan rumme både dem, der motiveres af at kunne være fysisk aktive og styrke kroppens fysik, ligesom den skal rumme dem, der næres af naturen og den ro, som den kan fremkalde.”
– Lasse Te Brake Flies, sagsarkitekt, OPLAND

center fro kræft og sundhed

Center for Kræft og Sundhed på indre Nørrebro i København, udnyttes de grønne omgivelser helt naturligt til at understøtte arbejdet med rehabilitering for kræftramte. I det grønne område, som ligger i umiddelbar forbindelse til centret i De Gamles By, er der skabt en have med træningsfaciliteter og elementer forbundet med patienternes rehabilitering. Den grønne parklignende træningshave danner ramme om både træning, gåture, ro og fordybelse. Der er derfor arbejdet med forskellige rumligheder og med elementer, som fungerer både til forskellige former for træning og til ophold.

”At blive ramt af alvorlig sygdom påvirker mennesker forskelligt. Det har derfor været vigtigt at skabe en have, som kan rumme både dem, der motiveres af at kunne være fysisk aktive og styrke kroppens fysik, ligesom den skal rumme dem, der næres af naturen og den ro, som den kan fremkalde.”
– Lasse Te Brake Flies, sagsarkitekt, OPLAND

hedeland naturpark
den grønne sti

Det er selvfølgelig naturligt hovedsageligt at tænke helende landskaber i tilknytning til sundhedsbyggerier, men det begrænser sig ikke kun hertil. Landskaber som opfordrer til almen sundhed og bevægelse som bl.a. Den Grønne Sti på Frederiksberg eller store aktivitetslandskaber som Hedeland Naturpark ved Roskilde giver ligeledes nærheden til og inspirationen fra naturen.

hedeland naturpark
den grønne sti

Det er selvfølgelig naturligt hovedsageligt at tænke helende landskaber i tilknytning til sundhedsbyggerier, men det begrænser sig ikke kun hertil. Landskaber som opfordrer til almen sundhed og bevægelse som bl.a. Den Grønne Sti på Frederiksberg eller store aktivitetslandskaber som Hedeland Naturpark ved Roskilde giver ligeledes nærheden til og inspirationen fra naturen.