overview

Når Carlsberg Byen står færdig, vil bykvarteret være grønnere. Der vil være noget for alle, der kan lide at gå på opdagelse og bruge naturen i byen. Vi samarbejder lige nu med Carlsberg Byen om udviklingen og projekteringen af de 3 grønne og rekreative byrum; Malttorvet, Bag Elefanterne og Bryggernes Plads.

Bryggernes Plads i Carlsberg Byen bliver områdets centrale rådhusplads, når bykvarteret står færdigt i løbet af 2017. Det centrale byrum bliver det største i Carlsberg Byen og kommer til at indeholde caféer, butikker og kontorer. Pladsen er delvist omgivet af fredede og bevaringsværdige bygninger, og der er stort fokus på, at den er med til at understrege de omgivende bygningers kvaliteter og falder naturligt ind i sin sammenhæng. En taghave bliver etableret på toppen af den nye bygning, som understøtter Carlsberg Byens vision om at være et grønt bykvarter med fokus på bæredygtighed.

Bag ved Carlsbergs ikoniske Elefantport ligger et hyggeligt byrum, gemt væk fra de store veje. Pladsen står klar i løbet af 2017 og bliver et roligt fristed for de kommende beboere i området.  Det er en smallere plads end mange af de andre, men strækker sig langt og falder i niveau. Det markante terrænfald er understreget af en slynget opholdsgade og en serie af plateauer indrammet af smukke trappeforløb. Hvert plateau har sin egen karakter og anvendelse, hvor cafeer, butikker, boliger og beplantning skaber liv og bevægelse dagen igennem. De gamle rustfarvede siloer fra det gamle bryggeri, kaldet Seksløberen, markerer pladsen som et skulpturelt vartegn.

En væsentlig del af Carlsberg Byens grønne profil er kvarterets mange træer langs gader, pladser og torve. I vores arbejde Malttorvet er området udviklet til et grønt bindeled  mellem de 2 store haver Carl Jacobsens Have og JC Jacobsens Have. Beplantningen giver en særlig karakter til området, og der bliver placeret både rækker af træer langs vejene samt en gruppe af træer på en opholdsplads. De mange lave stauder og mindre buske giver en blomstrende sammenhæng i hele byrummet. Brygmester Hus ligger placeret i Malttorvets  nordlige hjørne, og her kommer der daginstitution og legeplads til de mindste. En stor del af friarealet til institutionen ligger på taget af bygningen. Den udendørs legeplads er omkranset af slyngplanter i mange farver, og  bliver et udeareal, der er til glæde for både børn og ansatte.