Nærum menighedsbørnehave

Nærum Menighedsbørnehave

Trygge og indbydende rammer, i grønne omgivelser

Sted Nærum, tæt op ad Jægerborg Hegn   Totalentreprenør Vagn & Lars Johansen  Bygherre Rudersdal Kommune
Status  udført medio 2019 – primo/medio 2020  Areal omtrent 2100 m2   Arkitekt Zeso Architects
Entreprisesum landskab Ca.1.700.000 kr. ekskl. moms   Ingeniør Bang & Beenfeldt
Ydelser Rammeaftale med Rudersdal Kommune

Sted Nærum, tæt op ad Jægerborg Hegn
Totalentreprenør Vagn & Lars Johansen
Bygherre Rudersdal Kommune
Status  udført medio 2019 – primo/medio 2020
Areal omtrent 2100 m2   Arkitekt Zeso Architects
Entreprisesum landskab Ca.1.700.000 kr. ekskl. moms
Ingeniør Bang & Beenfeldt
Ydelser Rammeaftale med Rudersdal Kommune

visualisering nærum menighedsbørnehave

Naturen og grønne områder virker både restituerende og rummer rige muligheder for varierede og udfordrende oplevelser – særligt for børn.

Forskning viser, at naturen gør børn stærkere både i forbindelse med deres sundhed, motorik og trivsel.

Det er derfor vigtigt at tænke det grønne ind i projekter, hvor børn har deres hverdag, som her i Nærum Menighedsbørnehave i Rudersdal Kommune, hvor vi har været med til at renovere og forny udearealerne i den eksisterende institution

I projektet har vi derfor haft stort fokus på at indrette en sikker, tryg og grøn legeplads, hvor terræn og beplantning giver det enkelte barn mulighed for at forundres, gå på opdagelse, opleve, bruge kroppen til at balancere og bevæge sig.

Udearealerne rummede også allerede inden renoveringen flere kvaliteter, herunder mange større træer og varieret bevoksning og en hyggelig miniput landsby stemning, som vi har arbejdet med at bevare og udbygge. Hovedparten af de store træer er bevaret, og samtidig har vi plantet flere træer samt tilføjet bærbuske, levende pilehytter og grønt tag på den nye liggehal.

udearealer nærum menighedsbørnehave

Børnehaven rummer både vuggestue og børnehave. For at skabe så alderssvarende legearealer som muligt, er legepladsen inddelt i sektioner svarende til den specifikke aldersgruppes behov.

Legepladsen til de større børn er f.eks. indrettet med en større legebakke, flere typer balancelege f.eks. træstubbe og klatrenet, samt levende pilehytter, som kan appellere til leg, løb, spring og forestillingslege og meget mere.

Legepladsen til de mindre børn har haft fokus på en tryg og overskuelig legeplads, hvor der er plads til at kravle, gå og løbe, lege med sand, rutsje og balancere, i eget tempo. Her er både sandkasse og en lille legebakke med rutsjebane, samt balancebom. Derudover er der tilføjet en liggehal, så de små kan sove overdækket udendørs.

Centralt er indrettet et areal med bl.a. højbede og vandleg, hvor alle børnene kan være fælles om at opleve at være med til at dyrke både blomster og grøntsager. Og samtidig er det muligt at åbne mellem de to pladser, så de små også kan opleve ”suset” fra de store børnehavebørn og udfordre sig selv.

Flere projekter