Børnehuset Smedebakken

Børnehuset Smedebakken

Fra fritidsordning til integreret børneinstitution i naturskønne omgivelser

Sted Birkerød  Bygherre Rudersdal Kommune
Status  udført medio 2019 – primo/medio 2020  Arkitekt Zeso Architects
Anlægssum 2,5 mio.  Anlægsgartner Malmos
Ydelser Rammeaftale med Rudersdal Kommune

Sted Birkerød
Bygherre Rudersdal Kommune
Status  udført medio 2019 – primo/medio 2020
Arkitekt Zeso Architects
Anlægssum 2,5 mio.
Anlægsgartner Malmos
Ydelser Rammeaftale med Rudersdal Kommune

Bygningen fra en tidligere fritidsordning danner nu rammen om den integrerede institution Smedebakken i Rudersdal Kommune. Tidligere hed institutionen Firkløveren, men flytningen blev markeret ved at tildele institutionen det nye navn Smedebakken, som på ingen måde er en tilfældighed. Tilbage i 1900-tallet lå der, blot et stenkast derfra, en smedje. Derudover er institutionen placeret på en bakke med udsigt til naturskønne omgivelser. Foruden det nye navn har ombygningen, til glæde for både børn og voksne, resulteret i dejlig meget plads, inde såvel som ude.

I forbindelse med flytningen har vi i samarbejde med Rudersdal Kommune forestået fornyelsen af udearealerne, herunder udvidelse af parkering, opgradering af LAR samt etablering af småbygninger til opbevaring af børnenes legeredskaber og til vuggestuens liggehal, der giver mulighed for at de mindste børn kan sove overdækket udendørs.

Projektet er en videre bearbejdning af de tidligere udearealer, hvor beplantningen på grunden i videst muligt omfang er blevet bevaret. Som supplement har vi plantet små-træer, frugttræer og bærbuske. Overfladen plejes med varieret græstyper med højt enggræs på de skånende flader og klippet plænegræs på de plane flader. For optimal udnyttelse af ressourcerne har vi benyttet overskudsjorden fra projektet til legebakker med varierende stejlhed af siderne.

Hegning er fornyet og nye legeredskaber er indpasset i det skrånende terræn bundet sammen af en ny sti til bl.a. Moon cars. – Alt med henblik på senere udvidelser af legemulighederne. Belysning er opgraderet til de nye funktioner, dog stadig diskret så det passer til områdets parklignende karakter.

smedebakken tegning
Smedebakken LAR

I forbindelse med opgradering af LAR, har vi ledt vandet fra det institutionens store tag ud på terræn i et slynget åløb beklædt med natursten. På denne måde er regnvandet kommet i øjenhøjde med børnenes leg og nysgerrighed.

Vi har haft stor fokus på at indrette en tryg og grøn legeplads, der indbyder til leg og læring, for alle institutionens børn. Legepladsen er derfor opdelt i 2 afdelinger for at imødekomme forskellige aldersgruppers behov for leg. Der er dog mulighed for, at de to legeområder kan åbnes op mod hinanden efter behov.

Flere projekter