byvandring grønningen ørestad nord
byvandring grønningen ørestad nord

Det lange landskabelige træk – tilblivelsen af Grønningen, Ørestad Nord

September 2022

Hvad skaber et sted? Det giver vi vores bud på, når vi d. 12. oktober klokken 16 inviterer til guidet parkvandring i Grønningen, Ørestad Nord, i forbindelse med Copenhagen Architecture Festival. Vi har arbejdet med Ørestad Nord siden 2006, hvor vi gennem driften har udviklet området med fokus på bynatur, identitetsskabelse, biodiversitet og fællesskaber. Læs med om vores tanker og arbejdsmetoder på projektet og husk at meld dig til vores arrangement

  

Kernen af den klassiske faglighed som landskabsarkitekt er indbegrebet af den tålmodige proces – dér hvor vi følger planternes langsomme færd op af jorden, observerer den intentionelle udvikling og overraskes over den uintentionelle. Det levende kan ikke forceres, men må med en ydmyg tålmodighed dyrkes og plejes frem. Ørestaden har ikke været et sprint, men er derimod et (grønt) maraton, som stadig er i sund, organisk udvikling – og Opland har været med næsten hele vejen.

byvandring grønningen ørestad nord

Det lange landskabelige træk – tilblivelsen af Grønningen, Ørestad Nord

September 2022

Hvad skaber et sted? Det giver vi vores bud på, når vi d. 12. oktober klokken 16 inviterer til guidet parkvandring i Grønningen, Ørestad Nord, i forbindelse med Copenhagen Architecture Festival. Vi har arbejdet med Ørestad Nord siden 2006, hvor vi gennem driften har udviklet området med fokus på bynatur, identitetsskabelse, biodiversitet og fællesskaber. Læs med om vores tanker og arbejdsmetoder på projektet og husk at meld dig til vores arrangement

https://en.cafx.dk/event/abent-hus-opland-landskabsarkitekter-da  

Kernen af den klassiske faglighed som landskabsarkitekt er indbegrebet af den tålmodige proces – dér hvor vi følger planternes langsomme færd op af jorden, observerer den intentionelle udvikling og overraskes over den uintentionelle. Det levende kan ikke forceres, men må med en ydmyg tålmodighed dyrkes og plejes frem. Ørestaden har ikke været et sprint, men er derimod et (grønt) maraton, som stadig er i sund, organisk udvikling – og Opland har været med næsten hele vejen.

Arkitektur og Landskab i Ørestad
Ørestad er blevet kaldt mange ting – blandt de mere positive er ”Københavns Manhattan”. Bygningerne i Ørestad er både store og høje, og det har krævet markante landskabelige hovedtræk, for at hamle op med bygningerne. Der er fra den spæde begyndelses store linjer arbejdet bevidst med landskabsarkitekturen således, at Ørestad Nord er mest parkpræget og ”ordnet” ind mod byen, mens det i takt med, at man nærmer sig Fælleden, bliver mere og mere vildt. Oprindeligt var store dele af Amager og herunder Ørestaden havbund, hvorfor autenticiteten har været noget, der skulle fremdyrkes fra bar mark. Dette har også betydet, at selve jordforholdene har været udfordrende og medbestemmende for, hvad man har kunnet plante. Med dette afsæt har det gennem en årrække været Oplands rolle og ambition at skabe de landskabelige forudsætninger og grobund for et område, der skal eksistere og være relevant i mange hundrede år frem. De store linjer er gradvist blevet detaljeret og bragt til en menneskelig skala uden ressourcekrævende ændringer af grundlaget.

arkitektur og landskab grønningen ørestad nord

Arkitektur og Landskab i Ørestad
Ørestad er blevet kaldt mange ting – blandt de mere positive er ”Københavns Manhattan”. Bygningerne i Ørestad er både store og høje, og det har krævet markante landskabelige hovedtræk, for at hamle op med bygningerne. Der er fra den spæde begyndelses store linjer arbejdet bevidst med landskabsarkitekturen således, at Ørestad Nord er mest parkpræget og ”ordnet” ind mod byen, mens det i takt med, at man nærmer sig Fælleden, bliver mere og mere vildt. Oprindeligt var store dele af Amager og herunder Ørestaden havbund, hvorfor autenticiteten har været noget, der skulle fremdyrkes fra bar mark. Dette har også betydet, at selve jordforholdene har været udfordrende og medbestemmende for, hvad man har kunnet plante. Med dette afsæt har det gennem en årrække været Oplands rolle og ambition at skabe de landskabelige forudsætninger og grobund for et område, der skal eksistere og være relevant i mange hundrede år frem. De store linjer er gradvist blevet detaljeret og bragt til en menneskelig skala uden ressourcekrævende ændringer af grundlaget.

arkitektur og landskab grønningen ørestad nord
drift_pleje

Nye tilgange til drift
Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter i Ørestad Nord overtog i sin tid driften af et stort område – Ørestad Nord – fra By&Havn og har igennem de sidste mange år været med til at udvikle området til glæde for både beboere og besøgende. Denne måde at overdrage driften af større arealer til private aktører var særligt nyt tilbage i 2006, da det startede op. Grundejerforeningen har gennem alle år været en proaktiv driftsherre og dermed også haft stor indflydelse på at præge området og gradvist sætte ting i gang. Opland startede samarbejdet med foreningen omkring 2006 og har arbejdet med området lige siden.
Det ambitiøse og målrettede fokus på driften har været med til at både at styre og styrke udviklingen. Ørestad Nord er et stort område og rummer mange m2 natur at drifte og udvikle. En ny forening, der i starten havde begrænsede midler, kombineret med et område primært bestående af bar, vindomsust mark medførte helt naturligt, at udviklingen skulle ske over tid under hensyntagen til både økonomi og stedsspecifikke vækstbetingelser.

Drift og løbende udvikling er gået hånd i hånd, og bæredygtighed i mere end én forstand har været højt prioriteret i de løbende leverandørudbud. Der har hele tiden været prioriteret kvalitet over pris med stort fokus på at finde den rigtige leverandør. Det har givet en stor kontinuitet i driften og været med til at skabe et fantastisk samarbejde mellem alle involverede parter.

drift_pleje

Nye tilgange til drift
Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter i Ørestad Nord overtog i sin tid driften af et stort område – Ørestad Nord – fra By&Havn og har igennem de sidste mange år været med til at udvikle området til glæde for både beboere og besøgende. Denne måde at overdrage driften af større arealer til private aktører var særligt nyt tilbage i 2006, da det startede op. Grundejerforeningen har gennem alle år været en proaktiv driftsherre og dermed også haft stor indflydelse på at præge området og gradvist sætte ting i gang. Opland startede samarbejdet med foreningen omkring 2006 og har arbejdet med området lige siden.
Det ambitiøse og målrettede fokus på driften har været med til at både at styre og styrke udviklingen. Ørestad Nord er et stort område og rummer mange m2 natur at drifte og udvikle. En ny forening, der i starten havde begrænsede midler, kombineret med et område primært bestående af bar, vindomsust mark medførte helt naturligt, at udviklingen skulle ske over tid under hensyntagen til både økonomi og stedsspecifikke vækstbetingelser.

Drift og løbende udvikling er gået hånd i hånd, og bæredygtighed i mere end én forstand har været højt prioriteret i de løbende leverandørudbud. Der har hele tiden været prioriteret kvalitet over pris med stort fokus på at finde den rigtige leverandør. Det har givet en stor kontinuitet i driften og været med til at skabe et fantastisk samarbejde mellem alle involverede parter.

Holistisk tilgang til bæredygtighed
Bæredygtighed har været tænkt ind på flere planer i udviklingen af Ørestad Nord – bl.a. ift. at minimere CO2-udledning, valg af entreprenører og fokus på udvikling af robuste og varige landskaber. Plantemateriale er – og var særligt i begyndelsen – nøje udvalgt i forhold til både type, størrelse og ikke mindst vækstmuligheder – og planter som ikke nødvendigvis kræver hyppig vanding. Der blev fra start plantet relativt småt for at teste bl.a. jordbund og generelle vækstforhold af. Det har været en bevidst rationel investering for at se, hvad der kunne gro og ikke spilde ressourcer på at plante en masse forgæves.

I udbudsmaterialet til driftsleverandørerne har der gennem årene været lagt stort vægt på kvaliteten og herunder krav til minimal udledning af støv, støj samt CO2 fra maskiner mm. Også det sociale ansvar skinner igennem i udbudsmaterialets krav bl.a. ift. ansættelse af lærlinge, sikkerhed mv. Den attraktive arbejdsplads har været en prioritet, for glade medarbejdere er de bedste ambassadører – både for deres egen virksomhed, men også i det arbejde de udfører. Desuden har leverandørerne skulle kunne dokumentere deres fokus på bæredygtighed – fx i deres brug af eldrevne maskiner. Bæredygtighed i dette projekt har også handlet om en ambitiøs tilgang til at arbejde målrettet med løbende vedligehold, tilsyn og udvikling – det er ved at have fokus på det langsigtede perspektiv, at vi er sikre på at kunne gribe ind i tide samt skabe den fornødne fremdrift.

terapihaven vestre kirkegård
holistisk tilgang ørestad nord

Holistisk tilgang til bæredygtighed
Bæredygtighed har været tænkt ind på flere planer i udviklingen af Ørestad Nord – bl.a. ift. at minimere CO2-udledning, valg af entreprenører og fokus på udvikling af robuste og varige landskaber. Plantemateriale er – og var særligt i begyndelsen – nøje udvalgt i forhold til både type, størrelse og ikke mindst vækstmuligheder – og planter som ikke nødvendigvis kræver hyppig vanding. Der blev fra start plantet relativt småt for at teste bl.a. jordbund og generelle vækstforhold af. Det har været en bevidst rationel investering for at se, hvad der kunne gro og ikke spilde ressourcer på at plante en masse forgæves.

I udbudsmaterialet til driftsleverandørerne har der gennem årene været lagt stort vægt på kvaliteten og herunder krav til minimal udledning af støv, støj samt CO2 fra maskiner mm. Også det sociale ansvar skinner igennem i udbudsmaterialets krav bl.a. ift. ansættelse af lærlinge, sikkerhed mv. Den attraktive arbejdsplads har været en prioritet, for glade medarbejdere er de bedste ambassadører – både for deres egen virksomhed, men også i det arbejde de udfører. Desuden har leverandørerne skulle kunne dokumentere deres fokus på bæredygtighed – fx i deres brug af eldrevne maskiner. Bæredygtighed i dette projekt har også handlet om en ambitiøs tilgang til at arbejde målrettet med løbende vedligehold, tilsyn og udvikling – det er ved at have fokus på det langsigtede perspektiv, at vi er sikre på at kunne gribe ind i tide samt skabe den fornødne fremdrift.

cirkularitet og biodiversitet

Cirkularitet og genanvendelse af materialer
I Ørestad Nord tages den cirkulære genanvendelse af materialer og den økonomiske bæredygtighed alvorligt. Her genbruges bl.a. alt grønt affald og der bruges ikke unødige ressourcer på bortskaffelse. I stedet samles fx dødt ved i kvasbunker og -hegn, hvor det formulder og giver ynglesteder til småfugle og skaber levesteder til fx insekter.

Biodiversitet
De landskabelige kanaler i Ørestad er – udover deres brug til rekreative formål – deres eget økosystem. I forbindelse med kanalerne er det omkringliggende
landskab koblet til vandet ved hjælp af både trædesten, broer, siddeelementer ude over vandet og ikke mindst en lille trækfærge. At skabe nærhed til vandet har været en essentiel del af den nødvendige detaljering og skalering af Ørestads oprindelige linjer. Solskinsdage med fiskenet og våde T-shirts lægger kimen til en reel naturinteresse og forståelse hos store og små. Der har i de seneste år været en støt stigende interesse for biodiversitet. I Ørestad Nord har denne interesse været dyrket i mange år, og effekten af de udsåede vildengblandinger, læskabende bevoksninger er ikke begrænset til blomstrende insekt-foder og varierede mikroklimaer i kantzoner og mellem træer og buske. Det har også tidligt skabt en bevidsthed omkring og interesse for det særlige naturgrundlag, der er på stedet. Med tiden er der i forbindelse med LAR-løsninger skabt lavninger og bakker, som har bidraget til yderligere levesteder og diversitet. Med den tilpassede pleje har
vilde arter indfundet sig fra Fælleden, og beboerne har taget initiativ til et område dedikeret til insektsafari – takten er fundet i overgangen mellem den tætte by og det åbne land, hvor mennesker lever, undres og glædes over naturen i deres nærmiljø.

cirkularitet og biodiversitet

Cirkularitet og genanvendelse af materialer
I Ørestad Nord tages den cirkulære genanvendelse af materialer og den økonomiske bæredygtighed alvorligt. Her genbruges bl.a. alt grønt affald og der bruges ikke unødige ressourcer på bortskaffelse. I stedet samles fx dødt ved i kvasbunker og -hegn, hvor det formulder og giver ynglesteder til småfugle og skaber levesteder til fx insekter.

Biodiversitet
De landskabelige kanaler i Ørestad er – udover deres brug til rekreative formål – deres eget økosystem. I forbindelse med kanalerne er det omkringliggende
landskab koblet til vandet ved hjælp af både trædesten, broer, siddeelementer ude over vandet og ikke mindst en lille trækfærge. At skabe nærhed til vandet har været en essentiel del af den nødvendige detaljering og skalering af Ørestads oprindelige linjer. Solskinsdage med fiskenet og våde T-shirts lægger kimen til en reel naturinteresse og forståelse hos store og små. Der har i de seneste år været en støt stigende interesse for biodiversitet. I Ørestad Nord har denne interesse været dyrket i mange år, og effekten af de udsåede vildengblandinger, læskabende bevoksninger er ikke begrænset til blomstrende insekt-foder og varierede mikroklimaer i kantzoner og mellem træer og buske. Det har også tidligt skabt en bevidsthed omkring og interesse for det særlige naturgrundlag, der er på stedet. Med tiden er der i forbindelse med LAR-løsninger skabt lavninger og bakker, som har bidraget til yderligere levesteder og diversitet. Med den tilpassede pleje har
vilde arter indfundet sig fra Fælleden, og beboerne har taget initiativ til et område dedikeret til insektsafari – takten er fundet i overgangen mellem den tætte by og det åbne land, hvor mennesker lever, undres og glædes over naturen i deres nærmiljø.