12.12.2017

Opland har sammen med vores team Climate Value Solutions – bestående af DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S og Nyrup Plast A/S – vundet 2 ud af 3 delområder i konkurrencen om innovationspartnerskabsaftaler om løsninger til punktvise regnvandshåndteringer i Frederiksberg Kommune. Delområderne er hhv. Kronprinsesse Sofies Vej og en del af Holger Danskes Vej.

Delområderne er de første i en række af projekter som udbydes i samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning A/S, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og HOFOR A/S.

Vores projekt PunktVÏS, er en dynamisk og skalerbar regnvandsløsning, der gennem Viden og Innovation skaber Synergi i punktvise nedslag for fremtidens klima. PunktVÏS håndterer fremtidens større vandmængder, og gør samtidig Frederiksberg sundere, grønnere, smukkere – og ikke mindst mere bæredygtig.

PunktVÏS er udtænkt med en insisteren på, at klimatilpasning kan løses på en måde hvorpå, byudvikling, bynatur og vandhåndtering integreres i ét greb.  Dette kommer til udtryk gennem projektets sammensætning af hhv. byliv, beplantning over terræn og teknik under terræn. I dette projekt er der fokus på teknik under terræn kombineret med plantning af vejtræer inklusiv vanding og trafiksikkerhed.

PunktVÏS forbedrer vandkvaliteten, idet løsningen håndterer regn- og vejvand separat, og giver mulighed for on-site rensning af vejvandet. PunktVÏS bidrager således med rent vand til recipienter og grundvand, samt skaber fremtidens nye supplerende vandressource til bl.a. toiletter, vaskerier, procesvand og vanding af byens grønne miljøer.

Københavns Universitet, Skovskolen er tilknyttet projektet som underleverandør og vil bistå med videnskabelig viden og faglig erfaring i forhold til grøn drift og LAR løsninger.

Projektet vedrørende de 2 delområder påbegyndes primo 2018 og forventes færdigt ultimo 2018.

Ovenstående visualisering er fra et tidligere projekt på Kronprinsesse Sofies Vej.