30.08.2017

I samarbejde med Københavns Kommune, HOFOR, Taarnby Kommune og Taarnby Forsyning har Opland udviklet ‘Vandkant på Vej‘ i projektgruppe med Sweco og Milford – en regnvandsløsning til håndtering af regnvand fra vejarealer med pilotprojekter i hhv. Haderslevgade og Hammerensgade. Pilotprojekterne kører nu med prøvetagninger af vandets kvalitet over det næste år.

’Vandkant på Vej’ består af en ny regnvandsbrønd og nedsivningsrist som er i stand til lokalt, at aflede, håndtere og udnytte regnvandet fra vejarealer. Samtidig bidrager projektet til at skabe synlighed i gadebilledet, med henblik på, hvordan regnvandet kan udnyttes intelligent i forhold til pleje af beplantninger i byen.

Rent praktisk består regnvandsløsningen af to sammenhængende dele. Første del er tilpasset de eksisterende vejbrønde, hvilke afkobler og omdirigerer en del af regnvandet til bl.a. vejtræer, lavninger, faskiner og parker. Anden del af løsningen fremstår synlig, og fungerer således som et integreret byrumsinventar i form af en speciel nedsivningsrist, hvor både mængden og kvaliteten af det vand der afkobles, synliggøres.

’Vandkant på Vej’ har følgende overordnede formål, som hhv. skal sikre:

– at der ikke kommer for meget vand i kloakken.
– at det saltholdige og forurenede vand om vinteren og i det tidlige forår ikke ledes til nedsivning.
– at det overskydende vand fra store regnhændelser om sommeren ledes til grønne områder.

I løbet af de kommende måneder skal ‘Vandkant på Vej’ gennem DeepGreen – et testforløb udviklet af Milford. DeepGreen fungerer som en intelligent beregningsmodel, der præcist kan påvise og beregne effekten og kapaciteten ved et LAR-anlæg som ‘Vandkant på vej’. Projektet kan desuden tilpasses øvrige LAR-løsninger som f.eks. lokal afledning af tagvand.

’Vandkant på Vej’ er finansieret af Markedsmodnings­fonden under Erhvervsstyrelsen med 3,59 mio. kr.

STED: Haderslevgade, København V & Hammerensgade, København K
BYGHERRE: Københavns Kommune
SAMARBEJDSPARTNERE: Sweco og Milford
YDELSE: Totalrådgivning
STATUS: Anlæg frem til medio 2017 – prøvetagninger frem til ultimo 2017.

regnvandsløsnig