Træstrategi til Ballerup Kommune

Maj 2020

OPLAND har fået til opgave at udarbejde en træstrategi for Ballerup Kommune, som skal sikre træernes fremtidige sundhed og udvikling. Strategien bliver implementeret på hhv. Østerhøj Bygade og Østerhøjvej.

Træstrategien tager udgangspunkt i en registrering og analyse af træernes sundhedstilstand, og resulterer i en vurdering af hhv. værdifulde og bevaringsværdige træer, og træer i dårlig vækst.

En generel udfordring ved plantning af træer i bebyggede områder og langs veje, er de ofte snævre vækstforhold, hvor træernes rødder møder både ledninger og mangel på ilt og vand. Dertil er der også vækstforhindringer over jorden, hvor overfladernes faste belægninger, høje temperaturer, vindeksponering, saltning og trafik, alle påvirker træernes vækstforhold.

Målet med træstrategien er at skabe de rette vækstforhold og betingelser, som resulterer i træer der trives, er sunde og skaber værdifulde oplevelser langs vejene i Ballerup.

OPLAND har tidligere samarbejdet med Ballerup Kommune om udvikling af træstrategi til Egebjerg Bygade, og vi ser frem til at bruge vores viden inden for træernes leveforhold i byer og langs veje.

Læs mere om Oplands tilgang til Drift & Pleje