04.10.2019

Tirsdag den 1. oktober kunne vi fejre første spadestik på Skoleparken i Gladsaxe. Den almene og bevaringsværdige boligbebyggelse nedrenoveres over 5 etaper, hvor samtlige 277 boliger og udearealer vil stå klar med moderne standarder i foråret 2022. Første etape forventes afleveret allerede i 2020.

Som led i den omfattende renovering til i alt 410 mio. kr., har OPLAND udarbejdet helhedsplan for fornyelse af boligbebyggelsens udearealer. Helhedsplanen tager afsæt i Skoleparkens offentlige, kuperede parklandskab. Her bevares strukturen, hvor en bæredygtig strategi for synlig regnvandshåndtering tilføjer udearealerne, nye attraktive uderum med stort naturindhold.

Skoleparken er opført i 1953-54, og præmieret og kvalificeret som bevaringsværdigt byggeri. Dette stiller store krav til nedrenoveringsprocessen, hvor kunsten består i at genopføre Skoleparkens boliger ud fra tidssvarende energikrav, materialer, tilgængelighed og størrelse, uden at boligbebyggelsen mister sit arkitektoniske særkende og identitet. De eksisterende boliger går fra 245 til 241 boliger, og der opføres derudover fire nye blokke med i alt 36 boliger.

Projektet sker i et stærkt samarbejde mellem bygherre, Arbejde