28.09.2016

Den 28.09. var der rejsegilde på bebyggelsen Fælledudsigten i Nordre Fælled kvarter, en del af det nye Arenakvarter i Ørestad Syd. Opland har stået for landskabet, som omfatter pladser, torve og boligveje. LAR-løsninger sikrer at regnvandet opsamles i regnbede. Overløb  ledes gennem en åben rende i promenaden syd for bebyggelsen og videre ud på den omkringliggende fælled.

Projektet er udviklet i samarbejde med BONAVA, Midt Consult og Zeso Architects.