overskudsjord skaber rekrativet område i Næstved

Overskudsjord skal skabe rekreativt landskab i Næstved

Maj 2022
landskab
fællesskaber

Hvor meget fylder flere millioner tons jord? I Næstved skal der i løbet af de kommende 10 år deponeres store mængder jord fra anlægsprojekter, som skal af med den opgravede jord. Jorden kommer til at skabe et nyt rekreativt område i byen.

For Næstved Kommune skal Planværkstedet med OPLAND som underrådgiver være med til at udarbejde en helhedsplan for det nye aktivitetslandskab i Næstved. Den grundlæggende tanke er, at området udvikler sig over tid med løbende tilførsel af denne overskudsjord, som bidrager til at skabe et oplevelsesrigt landskab og udflugtsmål.

Det 380.000 m² store område ligger sydvest for byen og fremstår lige nu som en flad, bar mark. Helhedsplanen vil tage afsæt i kommunens jordstrategi og sikre, at der etapevis tilføres jord på området. Der vil desuden blive set på relationen til det omgivende byområde og landskab, herunder Fruens Plantage og Mogenstrup Ås og sammenhængen til Næstveds grønne ring.

Overskudsjord skaber rekreativt landskab i Næstved

Maj 2022

Hvor meget fylder flere millioner tons jord? I Næstved skal der i løbet af de kommende 10 år deponeres store mængder jord fra anlægsprojekter, som skal af med den opgravede jord. Jorden kommer til at skabe et nyt rekreativt område i byen.

For Næstved Kommune skal Planværkstedet med OPLAND som underrådgiver være med til at udarbejde en helhedsplan for det nye aktivitetslandskab i Næstved. Den grundlæggende tanke er, at området udvikler sig over tid med løbende tilførsel af denne overskudsjord, som bidrager til at skabe et oplevelsesrigt landskab og udflugtsmål.

Det 380.000 m² store område ligger sydvest for byen og fremstår lige nu som en flad, bar mark. Helhedsplanen vil tage afsæt i kommunens jordstrategi og sikre, at der etapevis tilføres jord på området. Der vil desuden blive set på relationen til det omgivende byområde og landskab, herunder Fruens Plantage og Mogenstrup Ås og sammenhængen til Næstveds grønne ring.

overskudsjord skaber rekrativet område i Næstved

3D modellering
Hos OPLAND har vi stor erfaring med indarbejdelse af overskudsjord i landskaber – både som aktivitetsområder, støjvolde og kulturelle projekter som amfiteatre. Noget vi aktuelt er i gang med i både Sønderjylland og Greve Kommune, hvor vi ved hjælp af 3D visualiseringer modellerer landskabet og udarbejder en langsigtet plan for områdernes udvikling. 3D modellen kan ligeledes anvendes til volumenberegning og maskinstyring ifm. udførelsen, noget vi har gjort brug af på bl.a. Amfi Vestsjælland og Kastrup Strandpark.

3D modelleringen er særligt god i beslutningsprocessen med bygherre, dels for forståelsen af omfanget af jord, dels for at formidle og visualisere et steds potentiale. Hermed bliver en kvalificeret brug af overskudsjord til stor gavn for projekterne – både ift. fremtidige oplevelseslandskaber, bæredygtighed og økonomi.

Kastrup Strandpark

3D modellering
Hos OPLAND har vi stor erfaring med indarbejdelse af overskudsjord i landskaber – både som aktivitetsområder, støjvolde og kulturelle projekter som amfiteatre. Noget vi aktuelt er i gang med i både Sønderjylland og Greve Kommune, hvor vi ved hjælp af 3D visualiseringer modellerer landskabet og udarbejder en langsigtet plan for områdernes udvikling. 3D modellen kan ligeledes anvendes til volumenberegning og maskinstyring ifm. udførelsen, noget vi har gjort brug af på bl.a. Amfi Vestsjælland og Kastrup Strandpark.

3D modelleringen er særligt god i beslutningsprocessen med bygherre, dels for forståelsen af omfanget af jord, dels for at formidle og visualisere et steds potentiale. Hermed bliver en kvalificeret brug af overskudsjord til stor gavn for projekterne – både ift. fremtidige oplevelseslandskaber, bæredygtighed og økonomi.

Kastrup Strandpark
Amfi Vestsjælland

Fra problem til ressource
Traditionelt set er overskudsjord blevet betragtet som affald, som har været både dyrt og besværligt at bortskaffe. Det er enten blevet brugt til at opfylde havnene eller blevet transporteret rundt i det ganske land til steder, hvor man har kunne komme af med det. Ved at udfordre den indstilling og i stedet se jorden som en ressource, vi kan tilføre andre projekter – eller allerbedst bruge det til at udvikle det projekt, hvor jorden graves op fra – kan vi med relativt enkle greb, skabe mere bæredygtige og helhedstænkende projekter.

Fra problem til ressource
Traditionelt set er overskudsjord blevet betragtet som affald, som har været både dyrt og besværligt at bortskaffe. Det er enten blevet brugt til at opfylde havnene eller blevet transporteret rundt i det ganske land til steder, hvor man har kunne komme af med det. Ved at udfordre den indstilling og i stedet se jorden som en ressource, vi kan tilføre andre projekter – eller allerbedst bruge det til at udvikle det projekt, hvor jorden graves op fra – kan vi med relativt enkle greb, skabe mere bæredygtige og helhedstænkende projekter.

Amfi Vestsjælland