drift_pleje

OPLAND Portræt – Lars Alva-Jørgensen

November 2021

Lars er – udover at være landskabsarkitekt og partner i OPLAND – firmaets absolutte LAR-ekspert! I en tid hvor klimaløsninger til stadighed fylder mere og mere, er Lars’ viden om og tilgang til de blå-grønne projekter uvurderlig. Det viser sig tydeligt i de projekter, han står bag hos OPLAND, som tæller både fremadskuende innovationsprojekter indenfor klimatilpasning og smukke parkanlæg, der sikrer mod skybrud og ekstremregn, såsom Grøndalen på Frederiksberg.

opdrift
lars alva opland

I årets november OPLAND portræt, har vi stillet Lars en række spørgsmål – læs med og bliv inspireret.

Hvem er du (fx hvor er du fra, din uddannelse, uddannelsesår osv.)?
Jeg hedder Lars Alva-Jørgensen og er uddannet landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 1995.

Hvad er din rolle hos OPLAND?
Jeg kom til OPLAND i 2005 og indtrådte som partner i 2014, lidt senere som medejer. Sammen med Peter Juhl (direktør og grundlægger af OPLAND) arbejder jeg målrettet med at formidle og øge forståelsen af naturens betydning for vores fysiske miljø. I mine – og generelt også tegnestuens – projekter har jeg fokus på at skabe landskaber, der er enkle, ærlige og holdbare.
Som leder i en virksomhed med så mange dygtige, kreative og selvstændige fagpersoner, synes jeg det er vigtigt at give plads og ansvar. Oplands projekter skal naturligvis styres efter vores ambitioner om at inspirere gennem natur, men indenfor den ramme og OPLANDs øvrige systemer til at styre sagerne, skal der være vide rammer for kreativ udfoldelse og realisering af de enkelte medarbejderes faglige ambitioner.

Hvorfor valgte du den uddannelse, du gjorde – havde du overvejet andre forinden?
Landskabsarkitektur er for mig en fornem kunstart, hvor projekterne kan udvikles over tid. Naturen giver et fint med- og modspil og som fagperson skal landskabsarkitekten kunne aflæse dette og træffe de rette beslutninger om projekternes videre udvikling. Det er noget, som altid har virket fascinerende på mig og bl.a. grunden til, at jeg i sin tid søgte ind på uddannelsen.

Hvad inspirerer dig? Og har du et yndlingsprojekt eller sted, du aldrig bliver træt af?
NATUREN! Den ’tager ofte fusen’ på en og er altid til inspiration. I naturen lægger jeg særligt mærke til de dynamiske processer der kan bruges i landskabsarkitekturen og dermed gør, at det adskiller sig fra andre kunstarter, f.eks. farver hen over året, dufte og bevægelser der afsætter spor som aftryk på stranden, i skovbunden mv.

Hvad er de største udfordringer i faget (samfundsmæssigt, klima, bæredygtighed osv.)?
De største udfordringer i faget er forståelsen fra andre faggrupper for landskabsarkitekturens natur. At alt ikke nødvendigvis behøver at blive tegnet med millimeter præcision. At mange beslutninger tages på byggepladsen. At projekterne skal udvikles over tid, og at der skal afsættes de nødvendige ressourcer til dette. At naturen kræver plads, så vi kan etablere de bedste vækstbetingelser.
Når det lykkes, vil projekterne forhåbentlig være med til ’at tage fusen’ på brugerne, så de kan glæde sig over de forskellige oplevelser vores projekter giver hen over året og efterhånden som de gror og udvikler sig.

Hvad er dit fags helt store force – og hvad er din?
Efter det store skybrud i 2011, blev det endnu mere tydeligt, hvor meget klimaudfordringerne fylder i samfundet – og hvor meget vi som landskabsarkitekter kan være med til at forebygge og løse nogle af konsekvenserne. Det er noget jeg arbejder rigtig meget med, og som jeg gennem efteruddannelser og et væld af praktisk erfaring fra en masse spændende projekter har specialiseret mig i. Jeg er særligt optaget af hvordan man med enkle tekniske og æstetiske greb, kan udforme miljø- og klimaløsninger til vores byers nuværende såvel som kommende udfordringer.

Hvorfor er du hos OPLAND?
Jeg er hos OPLAND, fordi jeg fortsat vil være med til at udvikle det gode faglige fællesskab, der er skabt over tegnestuens mere end 25 årige historie. OPLANDs medarbejdere inspirerer mig og hinanden til dette og derfor står vi aldrig stille. Nye kroge af landskabsarkitekturen kommer hele tiden frem i lyset og ender ofte med at præge de fremtidige projekter. Senest opdyrkning af viden om drift og biodiversitet, som der er så stor efterspørgsel på i vores nærområde og videre ud i horisonten.