søholt gods

Kulturarv møder moderne drift

kultur
drift og pleje
landskab
Oktober 2022

I sidste uge kunne vi med stor fornøjelse nyde synet af barokhaven ved Søholt Gods, hvor de ’nye’ planter nu for alvor er kommet frem og på fineste vis blender ind blandt havens eksisterende beplantning.

I 2010 stod renoveringen af det historiske haveanlæg ved Søholt Gods færdig. Renoveringen var en del af Realdania kampagnen ’Historiske Haver’, der havde til formål at udvikle nye metoder til restaurering, fornyelse, drift og pleje af historiske haver, for på bedste vis at kunne bevare deres kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, på et niveau der også kunne matche de økonomiske realiteter.

I forslaget til renoveringen tog Opland sigte i en langsigtet helhedsplan med særligt fokus på nænsom restaurering samt renovering og plejeplaner, der med respekt for havens historie og oprindelige udtryk, kunne sikre at haven fremadrettet ville fremstå som et robust anlæg med bæredygtige forhold for den fremtidige drift. Væsentligt at nævne i den forbindelse er, at alle stier er nyanlagte og omkring dem er der etableret et drænsystem, så stierne kan håndtere kørsel med maskiner uden at der efterlades dybe spor, fordi grus og jord er for vådt.

Oprindelig haveplan for Søholt Gods, anlagt i 1690’erne.
Haveplan for Søholt Gods, 2009

”Kulturarven skal forstås, før den kan bevares eller udvikles. Vi lægger vægt på, at vores projekter, i en fin balance til den nutidige kontekst, fortæller om det sted og den historie, de er en del af.”

Anlægget omkring Søholt Gods er et strålende eksempel på, at når vi arbejder målrettet med en plan for et projekts fremtidige pleje og drift allerede i designfasen, sikrer vi dels at anlæggets grønne intentioner opnår deres fulde potentiale men også dets lange levetid –
i dette tilfælde godt hjulpet på vej af den gode lollandske muld!

”Vi afleverer ikke et færdigt produkt – vi starter en udvikling. Det er det, der sker, når vi arbejder målrettet med at udvikle vores projekter gennem driften. I samspil med driftspersonalet bruger vi vores landskabsarkitektoniske faglighed og mangeårige erfaring med grøn driftsstyring til at sikre projekternes bæredygtighed og fortsatte udvikling”

Ny barokhave – tro mod sin oprindelse, tilpasset et moderne liv med et twist af genbrug
I dag er barokhaven åben for besøgende og det har derfor været vigtigt helt fra projektets start at finde frem til en ny barokhave, tro mod sin oprindelse og historie, men som samtidig også afspejler det moderne liv. I haven og i godsets øvrige landskabelige omgivelser er der derfor skabt rum, som kan give de besøgende en oplevelse af både poesi, historie og stemning, med skiftende dufte, farver og sollyset, der giver lys- og skyggevirkninger gennem de klippede hække.

Samtidig med at haven er blevet ’åbnet op’ og der er skabt fornyelse gennem beplantningen, har der også været fokus på at genskabe nogle af havens oprindelige elementer. Man vil derfor centralt placeret kunne opleve en forenklet udgave af fontænen og dens springvand, som den så ud i sin tid.

plankebord af avnbøg søholt gods orangeri

En anden fornyelse, der samtidig byder på genbrug, er Orangeriet, som godset har valgt at opføre et stenkast fra barokhaven.

Her vil man udover at kunne nyde den omkringliggende natur også kunne nyde synet af et smukt langbord, fremstillet af udvalgte planker, skåret ud af stammerne fra nogle af havens 300 år gamle avnbøg, der blev fældet i forbindelse med renoveringen.