Vi er glæder os over at vores projekt, Vandkant på vej, som vi har udviklet i samarbejde med Sweco Danmark og Milford nu også bogstaveligt talt er ”på vej”.

Projektet er en ny måde, at tænke klimatilpasning på, og har omfattet udviklingen af en ny type LAR-løsning, hvor en ny type vejbrønd separerer regnvandet, så det forurenede og saltholdige vejvand ledes til kloakken, og det rene regnvand genanvendes til plantebede og grønne områder. Vandkant på vej kan desuden tilpasses øvrige LAR-løsninger som f.eks. lokal afledning af tagvand.

Det seneste år har Sweco afprøvet