Vi er glæder os over at vores projekt, Vandkant på vej, som vi har udviklet i samarbejde med Sweco Danmark og Milford nu også bogstaveligt talt er ”på vej”.

Projektet er en ny måde, at tænke klimatilpasning på, og har omfattet udviklingen af en ny type LAR-løsning, hvor en ny type vejbrønd separerer regnvandet, så det forurenede og saltholdige vejvand ledes til kloakken, og det rene regnvand genanvendes til plantebede og grønne områder. Vandkant på vej kan desuden tilpasses øvrige LAR-løsninger som f.eks. lokal afledning af tagvand.

Det seneste år har Sweco afprøvet hydrauliske løsninger i en testopstilling, og vi glæder os derfor nu til at se det i praksis.

Projektet er støttet af Markedsmodningsfondens Klimatilpasningspartnerskab, som er et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og en række kommuner samt de tilknyttede forsyningsselskaber. Partnerskabet støtter udvikling af innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad.

Vandkant på vej sikrer, at kloakkerne ikke overbelastes med regnvand, at overskydende vand fra store regnhændelser om sommeren ledes til grønne områder samt at saltholdigt og forurenet vand om vinteren og det tidlige forår ikke ledes til nedsivning.

Samtidig bidrager Vandkant på vej til at skabe synlighed i gadebilledet, af hvordan regnvandet kan udnyttes intelligent i forhold til pleje af beplantninger i byen.

Som den del af det nyskabende og innovative i projektet gøres den underjordiske klimatilpasning synlig i gadebilledet med vejbrønden,  som kan udgøres af en særlig vejrist i bestemte materialer og farver eller en konstruktion i træ eller beton med et informationsdisplay og solceller, der fx angiver, hvor meget vand, der ledes til et grønt område. Informationen skal kunne styres online, og den primære strømkilde vil være solceller eller genopladelige batterier.

Vi er glade for og stolte over, at have været med i projektet og glæder os til den videre proces.

Læs mere om Markedsmodningsfondens Klimatilpasningspartnerskab.