12.06.2018

Lørdag den 09. juni var en festdag, da Frederiksberg Kommune kunne fejre indvielsen af den renoverede Grøndalen ved Flintholm Svømmehal. Indvielsen bød bl.a. på taler v. borgmester Jørgen Glenthøj, Simon Aggesen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget og skateopvisning.

Grøndalen har gennemgået en omfattende renovering, hvor områdets naturlige og grønne landskab er blevet genskabt som et bølgende, rekreativt aktivitetslandskab.

Den renoverede Grøndalen er udarbejdet som et LAR-projekt, hvor skybrudssikringen er indarbejdet i parkens græsklædte og forsænkede terræn mod syd, og som et langstrakt terrænforløb mod nord, hvor regnvandet ledes videre. Ved ekstrem regn opsamles regnvandet i en mindre sø anlagt i parkens laveste punkt, hvorefter det løber videre til parkens skålformede terræn.

I Grøndalens sydlige del mod Flintholm Svømmehal, er der anlagt en skatebane i varierende dybder, hvori en aktivitetsskråning med sidde- og legeelementer er indarbejdet.

Projektet er blevet til i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning hvor Opland har stået for den tekniske rådgivning og tilsyn. Skitseforslag blev oprindeligt udarbejdet af MASU Planning.

Skatelandskabet er tegnet af SNE Architects.

Fotokreditering: Batiste Co.