20.06.2019

Carlsberg Byens centrale byrum og ”Rådhusplads”, Bryggernes Plads, står nu klar til sommerens udeliv. Byrummet ligger i hjertet af den nye bydel, indrammet af bl.a. Hotel Ottilia, boliger, restauranter og erhverv. Bryggernes Plads er et åbent byrum, hvor det skulpturelle trappeforløb skaber et samlende rum, som inviterer til byliv og store arrangementer.

I udviklingen og designet af Bryggernes Plads, har det været vigtigt for os at respektere den historiske bygningsmasse og den nærmest middelalderlige bystruktur efter romersk forbillede i masterplanen. Med afsæt i samme, har vi skabt en åben og rummelig plads i byen, der er robust og fleksibel i anvendelse. En plads som vil leve uagtet om der er få og eller mange brugere i kraft af sin arkitektur.”  

Lasse Flies Madsen, Sagsarkitekt

Bryggernes Plads fremstår i et organisk formsprog, hvor pladsens chaussestensbelægning spænder rummet ud og en geometrisk spiral udgår fra det centrale springvand. En stor terrænforskel på pladsen optages af det slyngede trappeforløb der fungerer som kantzone til ophold. Pladsens robuste materialer, former, farver og fine detaljer er afstemt med de omgivende historiske og fredede bygninger. Dette ses tydeligst i pladsens centrale vandkunst, hvor guldskive