Ullerød Nord Aktivitetslandskab

Juli 2022
masterplan ullerød nord aktivitetslandskab

Tilbage i 2020 vandt OPLAND sammen med Transparent Design den spændende opgave, at være med til at skabe et stort aktivitetslandskab med oplevelser for alle aldre i Hillerød Kommune i samarbejde med FJ Poulsen og Hillerød Kommune..

Opland er totalrådgivere for projektet, som nu er ved at finde sin form og der er fuld gang i udviklingen og opførelsen i det naturskønne område, der kommer til at rumme aktiviteter og muligheder for alle aldre. 

Fire aktivitetsområder
Helt grundlæggende er der arbejdet med fire forskellige aktivitetsområder, der er fordelt i det fælles grønne område som koncentrerede nedslagspunkter i det ellers naturprægede, rekreative område mellem storparcellerne med forskellige boligtyper.

Aktivitetsområderne har hver sin identitet, der med deres varierede beplantning vil skabe varierede og attraktive uderum. Områderne er som (arbejdstitler) benævnt:

LAVLANDET
PADDELANDET
FUGLELANDET
HØJLANDET

Aktivitetsområderne er planlagt for en række forskellige målgrupper, så hvert ”land” har brugere på tværs af aldre og interesser – f.eks. skoler og institutioner, naturentusiaster, børnefamilier, seniorer, motionister, teenagere og mange andre.

masterplan ullerød nord aktivitetsplan

Ullerød Nord Aktivitetslandskab

landskab
biodiversitet
fællesskaber
Juli 2022

Tilbage i 2020 vandt OPLAND sammen med Transparent Design den spændende opgave, at være med til at skabe et stort aktivitetslandskab med oplevelser for alle aldre i Hillerød Kommune.

Opland er totalrådgivere for projektet, som nu er ved at finde sin form og der er fuld gang i udviklingen og opførelsen i det naturskønne område, der kommer til at rumme aktiviteter og muligheder for alle aldre. 

Fire aktivitetsområder
Helt grundlæggende er der arbejdet med fire forskellige aktivitetsområder, der er fordelt i det fælles grønne område som koncentrerede nedslagspunkter i det ellers naturprægede, rekreative område mellem storparcellerne med forskellige boligtyper.

Aktivitetsområderne har hver sin identitet, der med deres varierede beplantning vil skabe varierede og attraktive uderum. Områderne er som (arbejdstitler) benævnt:

HØJLANDET
PADDELANDET
LAVLANDET
FUGLELANDET

Aktivitetsområderne er planlagt for en række forskellige målgrupper, så hvert ”land” har brugere på tværs af aldre og interesser – f.eks. skoler og institutioner, naturentusiaster, børnefamilier, seniorer, motionister, teenagere og mange andre.

HØJLANDET – Sol & Vind
I aktivitetszonen Højlandet kommer man tættest på solen og mærker suset fra vinden. En udkigsplatform der indfanger sol og vind på toppen af volden inviterer folk til at forcere terrænet og få et unikt 360 graders kig til landskabet og Ullerød.

Området består af et netværk af stier, stammer, trapper, klatretov- og net, stubbe og sten, der på forskellig vis giver mulighed for at finde en vej til toppen – og udfordre sig selv undervejs.

Man starter for foden volden ved et kombineret opholds-og træningsområde. Her kan forældre se på, mens ungerne leger og motionister kan få sved på panden inden opstigningen. Herfra er der flere typer af stier som fører op på toppen. Her er både trænings- og bjerstier til motionister og naturentuisiater samt traditionelle grusstier for folk, som blot vil nyde en stille gåtur i landskabet.

PADDELANDET – Det sanselige & nære
I Paddelandet inviteres der både til leg for de mindste, afslapning og social interaktion. Her etables en kæmpe træterasse med indbygget pergula og en sandkasse på over 200 kvm. Selve aktivitetspladsen i Paddelandet er omkranset af et hævet trædæk, der fører brugeren rundt i periferien af pladsen. Trædækket fører brugeren gennem de forskellige funktioner og giver adgang til vådområdet.

Gennem leg kan man udfordre sine sanser, og komme tæt på vandet via den indbyggede trappe. Her kan man undersøge dyrelivet som udspiller sig i vådområdet og balancere på de udlagte træstubbe og træstammer. Dette motiverer til fysisk aktivitet og udfordrer de motoriske evner på en sjov og legende måde.

Pladsen indbyder også til social interaktion, og det langstrakte trædæk kan overalt benyttes som siddeplint. Derudover rejses en pergola som overdækning, hvilket gør pladsen anvendelig i alt slags vejr.

LAVLANDET – Det mytiske & mystiske
Temaet for Lavlandet er hentet fra fra eventyrernes verden: kæmpen, bjerget, den fortryllede skov. Centralt i Lavlandet ligger et større element i form af et sovende kæmpe. Omkring kæmpen deles naturlandskabet op i forskellige fortolkninger af bjerget og skoven. Bjerget hvor der kan leges jorden er giftig lege, den fortryllede skov, hvor trærødder og stammer inviterer børn i alle aldre til at gå på opdagelse og stammeskoven hvor balancen kan udfordres.

Området ligger imellem to grøfter, hvis kanter omformes flere steder, og kan krydses med trædesten, så man får en bedre kontakt til vandet.

FUGLELANDET – Frihed & fantasi
I Fuglelandet finder man en cirkulær plads, som er omdrejningspunktet for hele området. Pladsen er skubbet ind i bakken og orienterer sig mod vest. Bakkens terræn bearbejdes i niveauer med overskudsjord, så der fås et blødere landskab, hvor man kan ligge i græsset og betragte omgivelserne oppefra i et større perspektiv.

Rammerne omkring pladsen bearbejdes med trin, siddekanter o.lign. som kan bruges på forskellig vis. F.eks. til ophold, træning, løbehjul mm.
Pladsen udføres med en fast overflade af beton, der gør den brugbar til et væld af formål såsom marked, scene, dans, musik, skøjtebane i vinterhalvåret eller mødested i forbindelse med små events. Mod syd friholdes en zone af klippet græs til boldspil o.lign. og der etableres en opholdsplads under trækronen.

Højlandet
paddelandet
lavlandet
fuglelandet
Principskitser
Højlandet
paddelandet
lavlandet
fuglelandet
Principskitser

HØJLANDET – Sol & Vind
I aktivitetszonen Højlandet kommer man tættest på solen og mærker suset fra vinden. En udkigsplatform der indfanger sol og vind på toppen af volden inviterer folk til at forcere terrænet og få et unikt 360 graders kig til landskabet og Ullerød.

Området består af et netværk af stier, stammer, trapper, klatretov- og net, stubbe og sten, der på forskellig vis giver mulighed for at finde en vej til toppen – og udfordre sig selv undervejs.

Man starter for foden volden ved et kombineret opholds-og træningsområde. Her kan forældre se på, mens ungerne leger og motionister kan få sved på panden inden opstigningen. Herfra er der flere typer af stier som fører op på toppen. Her er både trænings- og bjerstier til motionister og naturentuisiater samt traditionelle grusstier for folk, som blot vil nyde en stille gåtur i landskabet.

PADDELANDET – Det sanselige & nære
I Paddelandet inviteres der både til leg for de mindste, afslapning og social interaktion. Her etables en kæmpe træterasse med indbygget pergula og en sandkasse på over 200 kvm. Selve aktivitetspladsen i Paddelandet er omkranset af et hævet trædæk, der fører brugeren rundt i periferien af pladsen. Trædækket fører brugeren gennem de forskellige funktioner og giver adgang til vådområdet.

Gennem leg kan man udfordre sine sanser, og komme tæt på vandet via den indbyggede trappe. Her kan man undersøge dyrelivet som udspiller sig i vådområdet og balancere på de udlagte træstubbe og træstammer. Dette motiverer til fysisk aktivitet og udfordrer de motoriske evner på en sjov og legende måde.

Pladsen indbyder også til social interaktion, og det langstrakte trædæk kan overalt benyttes som siddeplint. Derudover rejses en pergola som overdækning, hvilket gør pladsen anvendelig i alt slags vejr.

LAVLANDET – Det mytiske & mystiske
Temaet for Lavlandet er hentet fra fra eventyrernes verden: kæmpen, bjerget, den fortryllede skov. Centralt i Lavlandet ligger et større element i form af et sovende kæmpe. Omkring kæmpen deles naturlandskabet op i forskellige fortolkninger af bjerget og skoven. Bjerget hvor der kan leges jorden er giftig lege, den fortryllede skov, hvor trærødder og stammer inviterer børn i alle aldre til at gå på opdagelse og stammeskoven hvor balancen kan udfordres.

Området ligger imellem to grøfter, hvis kanter omformes flere steder, og kan krydses med trædesten, så man får en bedre kontakt til vandet.

FUGLELANDET – Frihed & fantasi
I Fuglelandet finder man en cirkulær plads, som er omdrejningspunktet for hele området. Pladsen er skubbet ind i bakken og orienterer sig mod vest. Bakkens terræn bearbejdes i niveauer med overskudsjord, så der fås et blødere landskab, hvor man kan ligge i græsset og betragte omgivelserne oppefra i et større perspektiv.

Rammerne omkring pladsen bearbejdes med trin, siddekanter o.lign. som kan bruges på forskellig vis. F.eks. til ophold, træning, løbehjul mm.
Pladsen udføres med en fast overflade af beton, der gør den brugbar til et væld af formål såsom marked, scene, dans, musik, skøjtebane i vinterhalvåret eller mødested i forbindelse med små events. Mod syd friholdes en zone af klippet græs til boldspil o.lign. og der etableres en opholdsplads under trækronen.

ullerød nord aktivitetslandskab

Foto © Hillerød Kommune

Biodiversitet som gennemgående tema
I alle aspekter af projektet, har vi haft stort fokus på at understøtte og bidrage til biodiversiteten i området. Beplantningen omkring aktivitetsområder kommer således til at indeholde bl.a. naturgræs, skovlignende beplantninger, lunde, plantegrupper og forskellige blomstrende arter. Ligeledes vil voldene, som både kan være tørre og solbeskinnede, våde og skyggede, give gode levesteder for mange forskellige plante-, dyre- og insektarter og bidrage til økosystemerne.

De skovagtige plantninger etableres i områdets periferi, hvor de kan danne veldefinerede afgrænsninger og med de valgte placeringer på voldene kan være med til at understrege højdeforskellene.

Delområderne er ikke store nok til at danne egentlig skov, så der etableres plantninger, der mht. karakter og tæthed bliver som et lille udsnit af en skov med enkelte større karaktertræer.

De lundagtige plantninger etableres spredt i området, men oftest knyttet til knudepunkter, stiforløb eller aktivitetszoner. Disse plantninger består primært af træer med stort lysgennemfald og det vil som udgangspunkt være muligt at ’se gennem’ den relative åbne plantning.

Plantegrupper er primært placeret i overgangen mellem de private parcellers nærareal og det større fælles areal med aktivitetsområderne og stiforløb. I plantegrupperne etableres mindre træer og buske som et plantemæssigt nedslagspunkt, der både refererer til havernes mindre skala og naturområdets større skala. Der vil være stort indslag af blomstrende buske og træer og flere forskellige arter.

”Hvis omgivelserne generelt er meget varierede og indeholder naturlige habitater med en høj artsdiversitet, vil det have betydning for, hvor mange dyrearter der indvandrer til det nyetablerede habitat, og hvor hurtigt det sker”
                                                                                                 – Strandberg et al. 2013a

Biodiversitet: Plantediversitet giver faunadiversitet
Konkret kommer det 75 hektar store område til at få tilføjet omkring 13.700 planter rundt regnet fordelt på:

5100 træer
8600 buske
Og så en masse frø – faktisk hele 37 kg svarende til 9.250 m2 der tilsås med forskellige arter

I valget af træer, buske og dækafgrøde er der lagt vægt på en stor andel af hjemmehørende arter, der ikke kun bidrager med varierende oplevelser over året, i form af blomster, dufte, frugter, grenstrukturer og høstfarver, men også understøtter biodiversiteten. Blomsterne indeholder pollen og nektar, og derfor yndet af bier, svirrefluer, guldøjer og andre insekter. Rådyr og harer æder også gerne blomster. Frø og frugter er føde for fugle, men også for snudebiller og tæger. Og når planten dør, er den føde for en lang række insekter, biller og svampe – de såkaldte nedbrydere. Insekterne danner så igen fødegrundlag for mange andre dyr f.eks. padderne. Som eksempel kan nævnes, at en af de mange arter, hvidtjørnen, er værtsplante for hele 35 sommerfuglearter og at frugterne er eftertragtet af mange mange fuglearter.

Den særlige natur
I det store område findes vandhuller, som naturligvis bevares, da der kan være særlige eller beskyttede dyre og plantearter.

I området har Hillerød Forsyning desuden etableret større vandreservoirer og grøfter, hvor varierende vandstand giver forskellige arter levesteder og bidrager med helt særlige naturoplevelser i området.

Alt kan og skal genbruges
I Ullerød Nord arbejder vi ud fra en cirkulær tankegang om, at alt kan og skal bruges – til glæde for både insekter og mennesker. Det gælder sten fundet undervejs i projektet ligesom vi værner om mikrohabitater i dødt ved, i bl.a. fældede træer hvor f.eks. svampevækst skaber bo for biller og meget andet.

Bunker af sten og de små hulrum imellem, fungerer som egnede leve- og overvintringssted for både insekter og dyr. Bl.a. humlebierne er meget glade for at leve og overvintre i stendigerne. Derudover er sten gode til at opsuge og holde på solens varme, så både insekter, firben og andre dyr kan benytte dem som ’varmesten’.

Samtidig inviterer sten og stammer børn (og voksne) i alle aldre til at gå på opdagelse f.eks. i Lavlandet hvor store sten, trærødder og stammer skaber en anderledes legeoplevelse. Endelig skaber mellemrummene mellem stenbunker og -flader gode muligheder for planter, der ellers ville udkonkurreres af andre.