drift_pleje

Ugens OpDyrk: Biodiversitet

Juni 2021

Biodiversitet

Hos OPLAND er vi dybt fascineret af naturens mangfoldighed og indvirkning på omgivelserne. I relation til biodiversitet arbejder vi med et æstetisk natursyn– altså hvordan kan vi påvirke og fremme biodiversiteten gennem planlægning, design og pleje?

Biodiversiteten i vores bynære landskaber er et resultat af planlægning, design, anvendelse og drift. Parametre vi som landskabsarkitekter har indflydelse på, og som skaber liv og værdi for mennesker, flora og fauna.

Vores fælles udfordring
Klima- og biodiversitetsdebattens store udfordring er at formidle viden, som sikrer en fælles forståelse for konsekvenserne af de valg, der træffes på samfundsniveau. Det ser vi som et fælles anliggende og – ikke mindst – en fælles udfordring!

En del af et økosystem
Det er en stigende udfordring og bekymring at vi overudnytter naturens ressourcer. Vi har fjernet os for naturen og glemmer, at vi er en del af et økosystem; at vi er naturen.

Hos Opland arbejder vi bevidst med at bruge naturens grundelementer, planter jord og sten som byggesten i projekterne. Det gælder både, når vi arbejder med boligbebyggelser i tæt bebyggede områder på Nørrebro, eller når det omhandler større projekter som etablering af naturområder i råstofområder og på fyldpladser.

opdrift
opdrift

Landskabsarkitekturen som redskab
Som landskabsarkitekter har vi en vigtig rolle i at skabe rammerne for, at biodiversiteten kan udfolde sig, og i at menneskerne samtidig forstår det og trives i det. Vi insisterer derfor på at være den grønne tråd i projekterne fra ideudvikling, planlægning, projektering over anlæggelse til pleje og drift.

På den måde sikrer vi, at alt det vi foretager os, bliver med udgangspunkt i naturen med de fordele og begrænsninger, den tilbyder. Samtidig sikrer vi projekternes etablering og langsigtede overlevelse, hvilket gør dem langt mere bæredygtige.