15.05.2019

Med Himmelev Gl. Præstegård, har Roskilde fået 56 nye plejeboliger og 26 seniorboliger. Tirsdag den 7. maj blev projektet indviet af prinsesse Benedikte med rød løber og guldsaks.

Himmelev Gl. Præstegård er udformet som et pilotprojekt – ’Boliger for Livet’ – med tanke på, at beboeren kan blive i sin bolig til livets afslutning. Bebyggelsen er formet som en visionær og tidssvarende seniorlandsby, med en boligsammensætning som tilgodeser og muliggør, at beboerne kan blive i landsbyen trods et øget omsorgs- og plejebehov. Til boligerne hører dertil moderne servicearealer med centralt fælleshus med café, wellnessfaciliteter, fællesstue og møderum.

Himmelev Gl. Præstegård understøtter tanken om en bæredygtig hverdag, hvor dagslys, udeliv og sociale aktiviteter er med til at forme det gode ældreliv. Både arkitektur og udearealer er formet med et fokus på smukke, gedigne og genkendelige omgivelser, hvor det fælles haveanlæg med passager, stræder og grønne, rolige uderum skaber en helhed på tværs af bebyggelserne. Bebyggelserne er udformet som længehuse i et plan, knækkede forløb og med fint udsyn mod det afskærmede fælles haverum. De fælles haverum – bogruppehaverne – er etableret i forskellige beplantningstemaer, hvor begrønningen varierer, og skaber nuancerede kig og passager gennem områdets udearealer.

Himmelev Gl. Præstegård er bygget ud fra bæredygtige standarder i Lavenergiklasse 2015, og erstatter de 40 daværende boliger fra 1969. Himmelev Gl. Præstegård er en selvejende institution under OK-Fonden.

Projektet består af to rådgiveraftaler over to perioder. I forbindelse med genudbud har OPLAND fungeret som bygherrerådgiver.

Foto: OK-Fonden.

ÅR: 2014-2019
STED: Himmelev, Roskilde
BYGHERRE: DSI Himmelev Gl. Præstegård / OK Fonden
AREAL: 20.000 m2
TOTALRÅDGIVER: Rubow Arkitekter
LANDSKAB: OPLAND
INGENIØR: Balslev Rådgivende Ingeniører