den grønne ankomstplads vision tegnet af JJW arkitekter

Rådgiverteam fundet til Den Grønne Ankomstplads i Kirkebjerg

November 2022
den grønne ankomstplads brøndby kommune

Et team bestående af OPLAND, Via Trafik og Light Bureau vil i løbet af de næste år transformere den nedrevne industriejendom på Elementfabrikken fra erhvervsområde til grøn ankomstplads og mødested for den nye bydel i Brøndby Kommune. Med fokus på rummelige pladsdannelser og gode opholdsmuligheder, rekreative arealer, synlig håndtering af regnvand og etablering af stiforbindelser bl.a. til det fremtidige letbanestop ved Søndre Ringvej bliver Den Grønne Ankomstplads et naturligt samlingspunkt og et attraktivt grønt åndehul for den kommende bydel.

For os er det altafgørende, at der er en ambitiøs grøn plan for et område, når vi byder på en opgave – og det er der i høj grad for Den Grønne Ankomstplads i Kirkebjerg! Vi glæder os til at være med til at realisere ambitionerne og få skabt et nyt grønt område i Brøndby Kommune – udtaler Lars Alva-Jørgensen, Teknisk Direktør/Projektleder, Opland.

Det kommende urbane landskabsprojekt kommer til at have et højt naturindhold og regnvandet håndteres lokalt på grunden – begge dele med udgangspunkt i kommunens mål om at blive CO2 neutrale senest i 2050 samt ”Regn og Hav 2018”, som omhandler håndtering af regnvand.

Den Grønne Ankomstplads’ udformning bygger på lokalplanens vision om at skabe et attraktivt boligområde med grønne arealer og plads til det gode liv. Indenfor en 10-årig periode er det planen, at der bliver skabt op imod 2000 nye boliger til omkring 5000 nye borgere i Kirkebjerg.

Opgaven er udbudt af Brøndby Kommune og vundet af OPLAND Landskabsarkitekter som totalrådgiver med Via Trafik og Light Bureau som underrådgivere. Dispositionsforslaget er udarbejdet af JJW Arkitekter.

Projektet forventes færdigt i 2024.

Fakta
Bygherre: Brøndby Kommune
Sted: Kirkebjerg
Landskab: OPLAND
Ingeniør og trafik: Via Trafik – en del af Sweco
Lys: Light Bureau – part of Afry

oversigtskort den grønne ankomstplads brøndby kommune

Projektet forventes færdigt i 2024.

Fakta
Bygherre: Brøndby Kommune
Sted: Kirkebjerg
Landskab: OPLAND
Ingeniør og trafik: Via Trafik – en del af Sweco
Lys: Light Bureau – part of Afry

Rådgiverteam fundet til Den Grønne Ankomstplads i Kirkebjerg

fællesskaber
biodiversitet
klima
November 2022

Et team bestående af OPLAND, Via Trafik og Light Bureau vil i løbet af de næste år transformere den nedrevne industriejendom på Elementfabrikken fra erhvervsområde til grøn ankomstplads og mødested for den nye bydel i Brøndby Kommune. Med fokus på rummelige pladsdannelser og gode opholdsmuligheder, rekreative arealer, synlig håndtering af regnvand og etablering af stiforbindelser bl.a. til det fremtidige letbanestop ved Søndre Ringvej bliver Den Grønne Ankomstplads et naturligt samlingspunkt og et attraktivt grønt åndehul for den kommende bydel.

For os er det altafgørende, at der er en ambitiøs grøn plan for et område, når vi byder på en opgave – og det er der i høj grad for Den Grønne Ankomstplads i Kirkebjerg! Vi glæder os til at være med til at realisere ambitionerne og få skabt et nyt grønt område i Brøndby Kommune – udtaler Lars Alva-Jørgensen, Teknisk Direktør/Projektleder, Opland.

Det kommende urbane landskabsprojekt kommer til at have et højt naturindhold og regnvandet håndteres lokalt på grunden – begge dele med udgangspunkt i kommunens mål om at blive CO2 neutrale senest i 2050 samt ”Regn og Hav 2018”, som omhandler håndtering af regnvand.

Den Grønne Ankomstplads’ udformning bygger på lokalplanens vision om at skabe et attraktivt boligområde med grønne arealer og plads til det gode liv. Indenfor en 10-årig periode er det planen, at der bliver skabt op imod 2000 nye boliger til omkring 5000 nye borgere i Kirkebjerg.

Opgaven er udbudt af Brøndby Kommune og vundet af OPLAND Landskabsarkitekter som totalrådgiver med Via Trafik og Light Bureau som underrådgivere. Dispositionsforslaget er udarbejdet af JJW Arkitekter.

den grønne ankomstplads vision tegnet af JJW arkitekter