18.08.2017

Råderum i boligområdet Charlottekvarteret, Hedehusene blev d. 16 august indviet med musik, is til alle og taler af bl.a. borgmester Michael Ziegler. Udgangspunktet for projektet er at etablere et stort fælles rekreativt og grønt område for både beboere og besøgende, samt at binde by og boligområde sammen – socialt og fysisk.

Opland har som totalrådgiver på udbuds- og udførelsesfasen, stået for renoveringen af boligområdets udeareal, og har i den forbindelse projekteret interne strøgforbindelser i Charlottekvarteret. Igennem kvarteret har vi således projekteret et parkstrøg med en række aktivitets- og opholdsrum, med tanke på, at skabe et fælles udendørs råderum for kvarterets beboere, besøgende og borgere i Hedehusene.

Udover parkstrøget, har vi anlagt en ny skolegård til Charlotteskolen der forløber i direkte forbindelse til parken. I mødet mellem det grønne parkstrøg og den belagte del af skolegården har vi udformet en række uderum, der på hver deres måde faciliterer muligheden for fysisk udfoldelse, ophold og udendørs aktiviteter.

Skolegården er tænkt som et epicenter for ophold og aktivitet, hvor gårdens farvede flader skærer sig på tværs af parkstrøget, hvori forskellige opholds- og aktivitetsrum opstår. Udenfor skolegården, på kanten af parkstrøget, er der opsat et stort udendørs klatremiljø, heriblandt et 15 meter højt klatretårn.

Et vigtigt aspekt ved projektet består desuden i, hvordan man gennem renoveringen af de fysiske udendørsområder kan styrke førstehåndsindtrykket ved boligområdets adgangsarealer. Gennem ny belysning, renovering af tunneller samt anlæggelse af mere parkering, fremstår adgangsarealerne i dag indbydende og attraktive.

BYGHERRE: Høje Taastrup Kommune, DFB, VIBO
TOTALRÅDGIVER PÅ UDBUDS- OG UDFØRELSESFASE: Opland Landskabsarkitekter
TOTALRÅDGIVER PÅ KONCEPT & DESIGN, DESIGNANSVARLIG I UDBUDSFASE: LiW Planning
RÅDGIVENDE INGENIØRER: Oluf Jørgensen A/S
LYSDESIGN: ÅF Lighting
UDFØRENDE ENTREPRENØRER: Ebbe Dalsgaard A/S