01.06.2018

Opland er sammen med Krüger A/S blevet prækvalificeret til Rammeaftale for ingeniørrådgivning vedr. spildevandsopgaver m.m. for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.

Rammeaftalen omfatter rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af spildevandsprojekter, beregning og modellering inden for hydraulik mv. samt landskabelig bearbejdning af de berørte arbejdsområder.