08.08.2017

Sammen med SLETH, Borlund Architects og Niras er Opland blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen om at tegne byrummene langs Svendborg havn, Den Blå Kant. Det omfattende projekt har fokus på byudvikling og klimasikring, og tager udgangspunkt i at skabe byrum mellem by og vand, der kan skabe en fælles forbindelse og byliv langs hele Svendborg Havn. Havnen der forløber sig fra Christiansminde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn mod sydvest, skal således forbindes via bl.a. nyanlagte stier, promenader og rekreative opholdsrum. Konkurrencen forventes afgjort i februar 2018.