OPLAND vinder udbud om projektering af terapihave på Vestre Kirkegård

Marts 2020

I et træbevokset hjørne af Vestre Kirkegård, får københavnerne en terapihave med forskellige grønne, artsrige miljøer, som vil fremstå som vildere og friere natur end i almindelige parker. Stedet skal bruges til naturbaseret terapiforløb og som et sted hvor borgerne kan finde ro og fred.

I samarbejde med Københavns Kommune, skabes en terapihave, hvor OPLAND på baggrund af et forarbejde, lavet af SSC Studio, skal varetage den endelige projektering.

Terapihaven udvikles på et artsrigt område nord for Østre Kapel, nænsomt afskærmet fra den aktive del af kirkegårdens begravelsesområder. Haven får en gennemgående skovkarakter med udgangspunkt i den eksisterende beplantning, hvor lysninger danner mindre rum i rummet, som giver brugeren mulighed for at vælge, alt efter den enkeltes sindsstemning.

Terapihaven formgives ud fra de givne forhold med henblik på at skabe et trygt rum til sundhedsfremmende naturterapiforløb for borgere med symptomer på stress og anden psykisk mistrivsel, samt københavnere og foreninger til selvorganiseret fordybelse og ro.

Kirkegårdens anvendelse som et sted, hvor der er rum og plads for fordybelse i forbindelse med sorg og sorgbearbejdning, udvides med indretning af en terapihave til også at favne organiseret terapi. Terapihavens placering på Vestre Kirkegård kan ses som udløber af kirkegårdens udviklingsplan, hvor man i højere grad ønsker at fremme den vildtvoksende og artsrige natur, som både er til gavn for biodiversitet, driftsforløb og bidrager til at adskille hhv. de aktive gravstedsarealer og udenomsarealer, som fremtidigt vil få en mere rekreativ funktion.

Vi glæder os utrolig meget til at gå i gang med projektet, som falder i naturlig forlængelse af OPLANDs arbejder med historiske og kirkelige anlæg.

Terapihaven forventes klar til indvielse primo 2021.