16.05.2018

Østerbro i Odense er en bydel i udvikling, hvor bl.a. Områdefornyelsen siden 2011 har formet nye lommeparker, byrum og boligområder, heriblandt fornyelsen af Ridehusgade, Pjentedamsgade og Jernbanestien.

Nu står Gasværksgrunden ved Skt. Jørgens Gade til udvikling, hvor Opland har fået til opgave at udvikle en ny grøn park langs Odense Å. Gasværksgrunden skal udformes som et rekreativt parkforløb med bynatur, ny motionsplads, i samarbejde med Kompan, samt rum for ophold og aktivitet.

Projektet forventes færdig ved udgangen af 2019 med indvielse i foråret 2020. Vi ser frem til det