02.12.2019 / OPLAND har sammen med Kjaer & Richter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Martin Funch Rådgivende Ingeniører, vundet konkurrencen om det nye Ullerød Kirke Sognehus.

Det nye sognehus skal fremtidssikre Ullerød Kirke, og styrke kirkens kapacitet og fleksibilitet. Med fokus på gode rammer for kreativitet, koncerter og sociale aktiviteter, understøtter det nye sognehus Ullerød Kirkes værdier, som en moderne kirke, i tæt kontakt med udearealerne.

Det nye sognehus placeres syd for den eksisterende Ullerød Kirke, tegnet af Ulrik Plesner fra 1909, og udformes og indpasses med respekt for kirken og de omkringliggende bygninger. Med tanke på både tradition og fornyelse, formes sognehuset som et moderne byggeri med fokus på energirigtige og bæredygtige materialer, disponeret som et rektangel i ét plan, der med en smal glasgang, naturligt sammenfletter sognehuset med Ullerød Kirke, gårdhave og ankomstplads.

”Dommerkomiteen har stor sympati for den klare og nænsomme differentiering mellem kirkeplads og gårdhave, så kirkegængerne ikke forstyrres af besøgende til sognehusets faciliteter. Foyerområdets nære relation til gårdrummene ses som en stor kvalitet”. – Uddrag fra dommerbetænkningen.

Sognehusets forplads udføres med smukke rødbrune, kulbrændte teglklinker i forbandt, indrammet af to grønne plantebede. Gårdrummet placeres som en forsænket have, hvor kirkegæsterne kan trække sig tilbage og finde ro og rum til både sorg og glæde.

”For os har det været vigtigt at skabe respektfulde udearealer, der komplimenterer det historiske i Ulrik Plesners kirkebygning og fornyelse i det nye sognehus. I de to centrale uderum, forpladsen og gårdrummet, er beplantningen det bærende element som definerer rummene og forener kirke og sognehus i en fælles kontekst. Beplantningen er en kombination af skovfyr, tempeltræ og bladgrønt bunddække, der i samspil med knoldebro, tegl og granit skaber nogle underspillede og taktile uderum”.  – Lasse Flies Madsen, Sagsarkitekt, OPLAND.

Vi glæder os utrolig meget til samarbejdet!

Ullerød Kirke Sognehus forventes at stå klar til indvielse primo 2023. Konkurrencen om sognegården indeholder tillige en option om udvidelse af kirken.