katrinebjerg-gaardmiljoe

10.10.2017

Sammen med Dansk Boligbyg, ADEPT, Luplau & Poulsen Arkitekter og NIRAS, har vi vundet konkurrencen Katrinebjerg afd. 76 i Århus. Projektet består af 131 ph.d. – og ungdomsboliger i fire klynger, og skal omfavne beboernes forskellighed samt skabe trygge og inkluderende rammer for deres hverdag. Katrinebjerg formes ud fra ”Det favnende studiehus”, hvor tre skalaer af fællesskab imødekommer beboernes forskellige behov. Mindre fællesskaber i de fire boligklynger, mellemstore fællesskaber i fællesområder langs Helsingsforsgade og i byggeriets taghave, samt et stort fælles og favnende grønt gårdrum. Gårdrummet anlægges med rumskabende beplantning, herunder mindre områder af høje græsser, stauder og træarter som skovfyr og tretorn. Vi glæder os til at projektet står færdigt i 2020!

Rendering: ADEPT