OPLAND udvikler den historiske passage, Rosenbækken i Nyborg

Juni 2020

Ud fra ønsket om en samlet by, står Nyborg foran en omfattende udvikling, hvor bydele, passager og byrum bliver forbundet, fornyet og forstærket. OPLAND har i den forbindelse fået til opgave at udarbejde et skitseforslag, der vil fremhæve passagen i Rosenbækken, som en vigtig del af bykernens mange kulturarvsværdier.

Fornyelsen af Rosenbækken udspringer af ønsket om at forskønne og markere en i dag mindre attraktiv passage, til en alternativ rute mellem Kongegade og Adelgade, hvor de passerende kan mærke Rosenbækkens særlige historie som del af byens voldgravssystem.

Det forpligter at arbejde med vores kulturarv, og med Nyborgs ambition om at blive optaget på UNESCO’s liste over verdenskulturarv, ser vi meget frem til at være med til at levendegøre Nyborgs fortælling som middelalderby.

Projektet er en udløber af den strategiske udviklingsplan for Nyborgs bymidte, ’En samlet by’.

”Rosenbækken er det duftende navn for Skidtrenden. Oprindeligt var Rosenbækken voldgraven, der omkredsede Margrethes by. Den sydlige del af renden er stadig bevaret, og man bevæger sig her langs det længste stykke bevarede rest af en middelalderlig bymur i Danmark. På den anden side af stensætningen, lå den by som Margrethe 1. anlagde omkring år 1400, formentlig omkring en langt ældre bykerne” På Sporet af Nyborgs Fortid, Visit Nyborg.