OPLAND udarbejder udviklingsplan for fremtidens kirkegårde i Rudersdal Kommune

August 2020

Væsentlige ændringer i samtidens begravelsesmønstrer medfører nye måder at bruge vores kirkegårde på. OPLAND har i den forbindelse fået til opgave at udarbejde udviklingsplan for Rudersdal Kommunes fem kirkegårde; Søllerød, Birkerød, Søholm, Høsterkøb og Vedbæk.

I disse år gennemgår en stor del af landets kirkegårde en væsentlig ændring, hvor gravsteder nedlægges og udvikles til rum for rekreation. Nationalt set, vælger 80 procent af befolkningen i dag at lade sig kremere, hvilket fylder langt mindre på kirkegårdene og frigiver ny plads til natur og biodiversitet.

Samme ændring gør sig gældende i Rudersdal Kommune, hvor OPLAND har fået til opgave at udarbejde en tidssvarende udviklingsplan for kommunens fem kirkegårde. Udviklingsplanen skal sætte rammerne for en langsigtet udvikling, hvor en analyse af de fem kirkegårdes afdelinger skal klargøre, i hvilket omfang begravelsesarealer kan omlægges til andre formål, herunder rekreativ anvendelse og hvordan kirkegårdene generelt kan fremstå med mere natur og øget biodiversitet.

Til trods for, at de fem kirkegårde alle er meget forskellige i deres form og udtryk, arbejdes der med samme metodik og fokus på hhv.; udtryk af de afdelinger hvor der fortsat begraves,