drift_pleje

Opland Portræt – Peter Juhl

Maj 2021

Mandag d. 10. maj fyldte OPLANDs direktør og grundlægger Peter Juhl 50 år

Peter er hjertet i Opland, en ukuelig optimist der ser det positive i alting, en inspirerende leder og samarbejdspartner, en plantenørd, en passioneret landskabsarkitekt og fremfor alt en der bare gerne vil inspirere gennem natur.

Læs med her når Peter selv får lov at fortælle om sig selv, sit fags store forcer og Oplands arbejde

Peter stiftede OPLAND i 1997 ud fra et ønske om at inspirere gennem natur – og det har Peter og resten af OPLAND gjort i utallige projekter lige siden. Både personligt og fagligt er Peter drevet af en dyb fascination og respekt for naturens elementer, materialer og rumligheder og herigennem skabe enkel og klassisk landskabsarkitektur.

opdrift
opdrift

Hvem er du?
Jeg er vokset op i Trørød nord for København og har gået i grundskole og gymnasium på Holte Gymnasium. Jeg startede på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskolen i 1990 og blev uddannet færdig ultimo 1996.

I min studietid var der indbygget praktikophold, hvilket var fantastisk for grundforståelsen af faget og motivation i det hele taget. Jeg var på tegnestue hos Ginmann Harboe i Borup, på Thomsens Planteskole i Ålborg og hos Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard. Alle virksomheder har sat et stort aftryk i min hukommelse, og bekræftet mig i mine faglige styrker og interesser. I studiet havde jeg Landskabsarkitekt Kirsten Lund Andersen som ekstern vejleder i en opgave om Herregården Kongsdal. Herefter fik jeg først praktikplads senere ansættelse hos Kirsten Lund Andersen. Jeg flyttede i en periode ind en gartnerbolig til Erik Lund Andersens Planteskole. Her fik jeg meget ansvar og løste mange forskellige opgaver alene og sammen med Kirsten, Jesper og Hedvig. Kirsten havde arbejdet med grusgrave, historiske anlæg, boliger og alt indimellem. Der var fantastisk tid hvor jeg kunne arbejde med faget dag og nat. De forespørgsler på private haver som Kirsten fik gav hun videre til mig, da opgaverne var for små for tegnestuen. Derfor tegnede jeg mange private haver i Vestsjælland i den tid. Jeg afsluttede studiet og fik for en stund arbejde hos Kirsten igen da hun flyttede tegnestuen til Sorø.

Hvornår startede du OPLAND og hvorfor?
Jeg startede i januar 1997. Jeg var inspireret af at skabe noget for nogle, der var glade for det. Hvor studiet var teoretisk og gav mulighed for fordybelse, gav arbejdet med konkrete projekter mening for mig, brugere og bygherre.

Hvad er din rolle hos OPLAND?
Og hvordan har den ændret sig gennem årerne (hvis den har ændret sig selvfølgelig)? Tja, jeg har alle roller når der er behov for det og der ikke er andre der lige kan gøre det. Jeg er igangsætter og kan se muligheder. Min rolle er at drive virksomheden, medarbejderne og projekterne. Få medarbejdere og projekterne til at lykkes. Jeg arbejder på at være mere overordnet leder og være til rådighed for medarbejderne frem for at dykke for langt ned i de enkelte projekter. Jeg har dog nogle faglige interesser, som jeg ikke kan lade være med at dyrke.

opdrift

Hvorfor valgte du den uddannelse, du gjorde – havde du overvejet eller startet på andre forinden?
Jeg var slet ikke i tvivl om at jeg skulle læse til landskabsarkitekt på KVL! Min far er gartner, brolægger, naturnørd, frødyrker, landskabsarkitekt og mangeårig direktør for Hedeland Naturpark, så jeg er blevet påvirket og inspireret af hans begejstring og passion for naturen, arkitektur og kunst.

Hvad inspirerer dig?
Og har du et yndlingsprojekt eller sted, du aldrig bliver træt af? Naturen inspirer mig. Forundringen hvert forår, hvor planterne spirer og springer ud, er lige stor hvert år. Naturen, formet eller uformet, bliver jeg aldrig træt af. Hidcote i England er den mest fantastiske have jeg, har oplevet. Form og frodighed, nuancer af grønt og plantesammensætninger, blomster og strukturene som er traditionel havekunst. Her er både ro og oplevelser.

Hvad er de største udfordringer i faget (samfundsmæssigt, klima, bæredygtighed osv.)?
Det er, at det ofte går for stærkt i byggeri og anlæg. At vi overudnytter naturens ressourcer. Vi har fjernet os for naturen og glemmer, at vi er en del af et økosystem.

Klima og biodiversitetsdebatten har givet os opgaver, men den store udfordring er at skabe forståelse for konsekvenserne af de valg, der træffes på lang sigt. Her ser vi det som vores vigtigste rolle at skabe forståelse for vores fag, og at vi som landskabsarkitekter bliver den grønne tråd i projekterne fra ideudvikling, planlægning, projektering, anlæggelse samt pleje og drift. Hver gang der sker et faseskift og/eller interessentskift går der viden tabt og der mangler forståelse for hinandens faglige fokus. Her kan vi skabe sammenhængen og robustheden i organisationen. Sammenhængen som sikrer, at projektet overleveres grundigt og forstås af interessenter med forskellige verdensbilleder og fokus. Når vi har afleveret et projekt, er det først lige startet og det er i driften og ibrugtagningen, det står sin prøve. Vi kan forsøge at forudse, hvordan brugen af et område vil blive, men vi har erfaring nok til at vide, at vi ikke kan. Derfor bør rådgivningen altid fortsætte i brugsfasen, hvor vi helt naturligt må justere og tilpasse projekterne til brugerne og brugsmønstre. Derfor har vi startet OpDrift som en afdeling, der arbejder med grøn udvikling og drift. Dermed sikrer vi grundig overlevering til brugerne og driftsorganisationerne – her kan vi følge med i og lære af, hvad der virker og ikke virker, og vi kan være med til at sikre investeringen og bæredygtigheden i vores projekter. Det er jo levende og dynamisk materiale, vi arbejder med og tiden er en faktor, der hurtigere kan ændre projekterne, end det er tilfældet ved bygningsarkitektur.

Hvad er dit fags helt store force – og hvad er din?
Det er at vi kan tænke holistisk og at vi kan samarbejde med mange fagspecialister. Vores viden om naturgrundlaget og koblingen med arkitektur og æstetik. Vores fag er inde i tidens største megatrends. FN’s verdensmål har vi arbejdet for altid, men vi har nu opbakning fra hele verden. Som landskabsarkitekter spiller vi en kæmpe rolle for udviklingen af vores natur- og byområder. Vi arbejder med dynamiske processer og skal favne mennesker og natur. Vi skal kunne fastholde vigtige arkitektoniske og naturmæssige kvaliteter samtidig med at vi planlægger byudvikling og detajlprojekterer nye områder som fortrænger ”naturen”. Vi har mulighed for at skabe fælles visioner som driver mennesker og generere økonomi til nye tiltag som både forbedre livskvaliteten for mennesker og indtænker klimaet og biodiversiteten. Min force er at se muligheder og inspirere mennesker gennem min begejstring for naturen og arkitekturen. Og at jeg så samtidig har så mange kompetente medarbejdere, som hver dag bygger videre på visionen og som kan sikre, at projekterne også kan udføres i virkeligheden, er en kæmpe gave.