portræt af lasse jørnels

Opland Portræt – Lasse Sommer Jørnels

September 2022

Lasse Jørnels er Oplands ubestridte LAR- nørd! Han forholder sig kritisk til branchens standarder og går helhjertet ind i projekter og ser løsninger og muligheder, hvor han bruger sin store faglighed og interesse for naturen som katalysator for udvikling af projekterne. Lasse ser muligheder og smitter med sit positive væsen både internt og eksternt.

Læs med når han fortæller om sin vej til Opland – og sit syn på klimatilpasning og natur.

lasse sommer jørnels

I dette OPLAND portræt, har vi stillet Lasse en række spørgsmål – læs med og bliv inspireret.

Hvem er du ?
Jeg er den evige optimist, der har en mission om at få større visioner til at stemme overens med de tekniske løsninger.

Jeg er vokset op med i et hjem med stor interesse for haven og oplevelser i naturen. Med Store Dyrehave få hundrede meter fra hjemmet, tog vi børn tit på lange ekspeditioner og eventyrlige rejser i skoven for først at vende hjem, når maven var tom, langt efter aftensmadtiden var overskredet.

I 2005 startede jeg i uddannelse som anlægsgartner og blev færdiguddannet i 2009. Min læretid stod hos en mindre anlægsentreprenør i Birkerød, hvor der var fokus på japanskinspirerede haver med nordisk islæt. Efter endt uddannelse har jeg både haft ansættelse hos anlægsentreprenører med fokus på funkis og også arbejdet som selvstændig entreprenør.

Fra 2016 til 2020 blev jeg uddannet Urban landskabsingeniør, hvorfra jeg fik ansættelse hos Opland og har været lige siden.

Når jeg ikke er i arbejdstøjet, tilbringer jeg gerne meget tid med min kæreste og min datter i det nordsjællandske. Her bor vi på et lille landsted med Gribskov som nærmeste nabo, hvor der er oceaner af inspirerende natur lige udenfor døren.

Hvorfor valgte du den uddannelse, du gjorde?
Anlægsbranchen kan være hård ved en krop og efter to operationer med slidgigt i knæene og samtidig gerne ville blive inden for den grønne branche, måtte jeg omstille mig. Med den stigende interesse for klimatilpasning og bæredygtighed, synedes Urban landskabsingeniør uddannelsen at kunne give mig en bred viden, hvor mange jobfunktioner ville kunne bestrides. Jeg havde en praktisk erfaring fra erhvervslivet, der kunne sættes i relation til det teoretiske på studiet, hvorpå jeg kunne jeg få sat mine kompetencerne i spil på helt nye måder.

Hvad er din rolle hos OPLAND?
Hos Opland sidder jeg primært med klimatilpasning, 3D projektering og visualisering. Jeg har dog en bred vifte af forskellige opgaver og jeg holder også af tekniske tegninger og tilsyn, hvor jeg drager stor fordel af mine praktiske erfaringer som anlægsgartner.

Hvad inspirerer dig? Og har du et yndlingsprojekt eller sted, du aldrig bliver træt af?
At skabe projekter hvor der er god synergi imellem projekterende, udførende entreprenører og andre samarbejdspartnere, hæver projektet til, at alle føler ejerskab for det og at der derved kan bidrages med størst mulig faglighed fra flest mulige. På den måde kan vi aflevere nye anlæg, der har de bedste forudsætninger for at komme i mål over tid i den dynamiske proces, der skal foregå over mange år for at anlægget bliver ordentligt etableret. Med stor inspiration og sparring med kollegaer skaber vi disse forhold. Med en hel afdeling, i form af Opdrift, vil vi ikke kun kunne aflevere de bedste projekter efter udførelse, men også kunne følge og udvikle dem lang tid og således opnå de ønskede resultater og processer. Denne måde at tænke anlæg på er inspirerende og med stor respekt for naturen.

Hvad er de største udfordringer i faget (samfundsmæssigt, klima, bæredygtighed osv.)?
I mit arbejde ligger de største udfordringer i, hvordan vi i branchen arbejder med LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Klimaudfordringerne bliver mere omfattende og der kommer hyppigere skybrud og større regnhændelser, end der gjorde for bare 20 år siden. Branchens standard for at dimensionere regnmængder og ønsket kapacitet bygger på lukkede kloak- og transportsystemer. Det er afgørende, at der bliver taget aktive valg til de forskellige parametre, som kan have indvirkning på dimensioneringen. Herigennem kan der også opstå større gennemsigtighed og anlæggende kan bedre monitoreres, hvorved der kan drages bedre erfaring og læring ud af LAR-anlægget. Min holdning er, at branchen bliver nødt til at nytænke måden LAR dimensioneres på og ikke ”behandle” nye anlæg som rørlagt transport men i stedet som ”åben kapacitet” og som to helt forskellige verdener. Herudover bør vi tænke over, hvad det er, der skal definere den regnvandsmængde, vi gerne vil dimensionere efter og hvilken metode, der er mest fordelagtig for at finde vores gentagelsesperiode og varighed, når vi skal håndtere regnvand i terræn.

Hvad er dit fags helt store force – og hvad er din?
At få funktionelle æstetiske løsninger på klimatilpasning ind i urbane miljøer, hvor de også kan være med til at skabe nysgerrighed, læring og rekreation for og i by(naturen). Naturen har den gode egenskab at kunne være med til at hånd om nogle af de afledte effekter af klimaforandringerne som den stigende varme i byerne, skybrud og biodiversitetskriser.

Hvorfor er du hos OPLAND?
Jeg stiftede første gang bekendtskab med Opland ved en eksamen, hvor partner i Opland Lars Alva-Jørgensen var censor. Efter min eksamen indgik vi en praktikaftale, som viste sig at holde nogle år. Efter et par gode praktikperioder og en del opgaveskrivninger hos og i samarbejde med Opland, blev jeg uddannet Urban Landskabsingeniør og derefter fastansat i 2020

Opland er for mig primært et sted med meget stor faglighed og et sted hvor der er plads til, at den enkelte medarbejders kernekompetencer sættes i spil – både i forhold til de enkelte opgaver, men i høj grad også på tværs af opgaver, hvor sparring imellem kollegaer er et nøgleord. Der er gode muligheder for at arbejde, udvikle og videreuddanne sig inden for sine spidskompetencer og samtidig også lære nye.