skybrudsløsning på frederiksberg
Visualisering: GHB Landskabsarkitekter.
Udbudsprojekt er udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter og MOE.

OPLAND klimasikrer Rahbeks Allé

Maj 2020

Vi har sammen med vores innovationspartnerskab, Climate Value Solutions, bestående af OPLAND, DGE Miljø- og Ingeniørfirma og Nyrup Plast, vundet endnu et klimaprojekt på Frederiksberg!

Projektet omhandler implementering af vores skybrudsløsning PunktVÏS langs Rahbeks Allé. Projektet minimerer i ét greb oversvømmelser efter kraftige regnskyl og skybrud, alt imens regnvandet anvendes som bæredygtig ressource til vanding af vejtræer.

Under terræn placeres store specialdesignede underjordiske magasiner, udviklet til både at opsamle regnvand fra de omkringliggende overflader, lede vandet op i et jordlag, og understøtte vejarealernes plantevækst. Magasinet hjælper således med at forsinke udledningen af regnvandet og fungerer samtidig som vandreservoir for træerne. I sidste ende fjerner det presset fra det overbelastede kloaknet, når skybrud rammer.

Skybrudsløsningen er udviklet til Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Frederiksberg Forsyning og HOFOR.

PunktVÏS er allerede implementeret på Holger Danskes Vej, Kronprinsesse Sofies Vej, Dronnings Olgas Vej og Pile Allé. Løsningen har siden 2017 bidraget til, at Frederiksberg Kommune i dag er langt bedre sikret mod oversvømmelser.

</