Velkommen til vores nye praktikanter

September 2021

Blå bog: Nina Trock-Jansen
Studie: Jeg afslutter sidste del af min kandidat i landskabsarkitektur fra KU ved mit praktikophold hos Opland.

Faglige interesser: Jeg interesser mig for bæredygtighed, og under min studietid har jeg fået øjnene op for cirkulær økonomi. Dette har jeg nærmere udforsket gennem en pointopgave og efterfølgende mit speciale, hvor jeg med min specialemakker Alberte Caspersen Borup lavede et designforslag for en ny bydel i Albertslund, baseret på principper for cirkulær økonomi.

Hvorfor Opland: Jeg har valgt Opland, fordi jeg synes, at de har en spændende tilgang til landskabsarkitektur, hvor bæredygtighed bliver vægtet højt og planlagt ind i projekterne både inden, under og efter anlæggelse. Oplands tilgang til faget gjorde desuden, at jeg gennem mit praktikforløb har fået yderligere mulighed for at bruge og videreudvikle min viden indenfor cirkulære økonomi i en række af tegnestuens projekter.

Blå bog: Marie Hejgaard Madsen

Studie: Jeg er i gang med 5. semester på uddannelsen Urban Landskabsingeniør, som holder til på Skovskolen KU.

Faglige interesser: Jeg interesserer mig for bæredygtighed og formidling af naturen, i den forbindelse har jeg fået stor interesse for indretningen af grønne miljøer i vores byer. Jeg har på mit studie fået øjnene op for klimatilpasning, og hvordan vi kan bruge disse problematikker, som springbræt for at skabe nye byrum for mennesker, som samtidig favner naturen.

Hvorfor Opland? Jeg har valgt Opland fordi tegnestuen netop har visionen om at inspirere gennem natur. Her er naturen i fokus og en bæredygtig tilgang til denne. Opland har et særligt fokus på hvordan vi gør vores anlæg bæredygtig både ved anlæggelse af projekterne men også mange år ud i fremtiden, ved at indtænke drift og pleje i alle projektets faser. Denne tilgang er både inspirerende og essentiel for fremtidens grønne områder, og derfor er jeg glad for at kunne være en del af Opland i min praktikperiode.