nye ledelsesprofiler opland

Nye ledelsesprofiler hos OPLAND

December 2022

Som en del af en strategisk videreudvikling og styrkelse af virksomheden, udvider OPLAND ledelsen med nye profiler. Ida Bergström er således netop blevet udnævnt til leder af OpDrift, virksomhedens afdeling for grøn udvikling og drift. Peter Juhl har overdraget en del af den daglige ledelse til Lise Meyer-Holdt, som bliver OPLANDs nye tegnestueleder med ansvar for akkvisition og kommunikation, mens Peter får titel af kreativ direktør og partner Lars Alva-Jørgensen af teknisk direktør.