03.07.2018

Opland har fået til opgave at designe nye indgange til det historiske anlæg, Bernstorff Slotshave i Gentofte.

Slotshaven grænser op til hhv. Bernstorffsvej, Femvejen, Jægersborg Allé og Vældegårdsvej, hvor havens i alt tretten indgange skal forskønnes. Opgaven vil bl.a. bestå af ny grøn beplantning, låger, inventar til ophold, renovering af trappeløb og befæstelse.

Bernstorff Slotshave blev anlagt i slutningen af 1760’erne i fransk rokokostil med åbne græsklædte sletter, omgivet af skov. Bernstorff-familien anlagde, i sin tid, ukendte og eksotiske frugt- og træsorter, og haven er i dag fredet under Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektet igangsættes i løbet af sommeren.