NatureLab indviet på Vestforbrænding

Juli 2022
farvelagt tegning vestforbrænding

NatureLab er et landskab med fokus på biodiversitet og cirkularitet foran Vestforbrændings hovedbygning, hvor skoleklasser, studerende og andre besøgende kan blive klogere på genbrug, genanvendelse og bæredygtighed.

Formidlingscenteret på Vestforbrænding gør årligt over 25.000 børn og voksne klogere på ressourcer, genanvendelse og grøn energi. Og nu er deres udendørs læringsrum indviet. Det seneste år har vi hos OPLAND været med til at skabe nye læremiljøer, som er udført efter cirkulære principper. På området er der bl.a. etableret 5 formidlingszoner, som indbyder til udforskning og læring med udgangspunkt i fem forskellige materialer; metal, tekstil, glas, træ og plastik.

Mellem de enkelte formidlingszoner slynger stier og legende ruter sig og skaber forbindelser gennem området, som indbyder til både ophold og aktivitet. I samarbejde med Vestforbrænding har vi haft fokus på beplantning, begrønning og biodiversitet og på at skabe rum og menneskelig skala ved hjælp af det grønne med gode kantzoner, læsteder og oplevelser året rundt.

Bæredygtig tilgang
Vi tager bæredygtighed meget alvorligt i alle vores projekter. Det gør vi, fordi bæredygtighed i vores landskaber helt grundlæggende handler om at indtænke økonomi og ressourceforbrug fra start. Det vi planter, skal gro og vedligeholdes, så det holder længst muligt. Jo ældre træer og jo mere etableret natur, desto større er den biologiske værdi. En arbejdsmetode som også har været gennemgående for projektet på Vestforbrænding.

Social bæredygtighed hele vejen rundt
Projektet har ambitiøst prioriteret næsten udelukkende at anvende produkter fra små firmaer, der arbejder og udvikler produkter med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Dette er bl.a. med til at skabe en lokal forankring samtidig med, at man støtter mindre producenter.

Projektet bygger videre på skitseforslag fra LYTT Architecture.

farvelagt tegning vestforbrænding

NatureLab indviet på Vestforbrænding

drift og pleje
fællesskaber
landskab
biodiversitet
Juli 2022

NatureLab er et landskab med fokus på biodiversitet og cirkularitet foran Vestforbrændings hovedbygning, hvor skoleklasser, studerende og andre besøgende kan blive klogere på genbrug, genanvendelse og bæredygtighed.

Formidlingscenteret på Vestforbrænding gør årligt over 25.000 børn og voksne klogere på ressourcer, genanvendelse og grøn energi. Og nu er deres udendørs læringsrum indviet. Det seneste år har vi hos OPLAND været med til at skabe nye læremiljøer, som er udført efter cirkulære principper. På området er der bl.a. etableret 5 formidlingszoner, som indbyder til udforskning og læring med udgangspunkt i fem forskellige materialer; metal, tekstil, glas, træ og plastik.

Mellem de enkelte formidlingszoner slynger stier og legende ruter sig og skaber forbindelser gennem området, som indbyder til både ophold og aktivitet. I samarbejde med Vestforbrænding har vi haft fokus på beplantning, begrønning og biodiversitet og på at skabe rum og menneskelig skala ved hjælp af det grønne med gode kantzoner, læsteder og oplevelser året rundt.

Bæredygtig tilgang
Vi tager bæredygtighed meget alvorligt i alle vores projekter. Det gør vi, fordi bæredygtighed i vores landskaber helt grundlæggende handler om at indtænke økonomi og ressourceforbrug fra start. Det vi planter, skal gro og vedligeholdes, så det holder længst muligt. Jo ældre træer og jo mere etableret natur, desto større er den biologiske værdi. En arbejdsmetode som også har været gennemgående for projektet på Vestforbrænding.

Social bæredygtighed hele vejen rundt
Projektet har ambitiøst prioriteret næsten udelukkende at anvende produkter fra små firmaer, der arbejder og udvikler produkter med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Dette er bl.a. med til at skabe en lokal forankring samtidig med, at man støtter mindre producenter.

naturelab genbrugsmaterialer vestforbrænding

Projektet bygger videre på skitseforslag fra LYTT Architecture.

Projektet bygger videre på skitseforslag fra LYTT Architecture.

biodiversitet bæredygtighed og genbrugsmaterialer