Landskabsprojekt for Boligkontoret Danmark

Lokalt samlingssted og socialt knudepunkt for området

November 2021

Sammen med ViaTrafik er OPLAND godt i gang med at designe og projektere Lundehustorvet og herigennem skabe et lokalt samlingssted og socialt knudepunkt for området. Vi arbejder med en række af de elementer, som vores faglige hjerter banker for – fællesskaber, sammenhængskraft, fokus på bynatur og – ikke mindst – udviklingen af vores allesammens by.

Med sin placering på ydre Østerbro tæt ud mod den trafikalt travle Lyngbymotorvej til den ene side og den grønne og mere fredelige Lersøpark på den anden, strækker Lundehustorvet sig over en kommunal og to mindre matrikler ejet af hhv. Københavns Kommune, Boligforeningen AAB og Lundehus Kirke. Her skal der de kommende år skabes et fleksibelt byrum for de mange brugere af området og give mulighed for et væld af kommende aktiviteter på torvet.

Et kommende lokalt samlingssted
Arbejdet med at skabe et lokalt samlingssted i området startede tilbage i 2015, hvor der var ønsker fra beboere og lokalområdet om at få et torv, som virker samlende for lokalområdet og dermed give et løft til hele området. Ønskerne fra beboere og brugere af området er blevet konkretiseret til fire formål for det kommende torv, som OPLAND og ViaTrafik arbejder ud fra i det nye design af torvet:

  1. Lokalt samlingssted med masser af liv: Der skal med omdannelsen af Lundehustorvet skabes et nyt levende bytorv, der giver bedre forbindelse til og sammenhængskraft i kvarteret. Et lokalt møde – og samlingssted med plads til aktiviteter, leg, ophold, positivt og trygt byliv – et sted hvor der er plads til alle.
  2. Et nyt bytorv med lokalt særkende og sammenhæng med kvarteret: Det nye bytorv skal i ét arkitektonisk greb løse samspillet mellem – pladsen og den grønne Lersøpark, den særegne kirkebygning, de markante, omkringliggende Bispebjerg bebyggelser og det øvrige kvarter. Et bytorv af høj kvalitet og med særlig lokal ”Lundehus atmosfære og materialitet” som gør stedet unikt
  3. Styrket bynatur og naturoplevelser: Lundehustorvets udformning skal styrke og tydeliggøre bytorvets sammenhæng og samspil med Lersøparken og at stedet er en del af Københavns grønne ringstruktur. Bytorvet skal for den daglige bruger opleves som et grønt byrum med plads til naturoplevelser og sanselige indtryk. Områdets bynatur herunder biodiversiteten skal styrkes så bytorvet ændrer karakter til et grønt bytorv med flere arter af træer og buske samt bundplanter og løg.
  4. Trafikal fredeliggørelse og tryghed: Der skal ske en fredeliggørelse af butikstorvet ved hjælp af fartdæmpning på Strødamvej og ændret adgang for varetilkørsel til og fra torvet. De forskellige trafikformer skal adskilles så der opnås større sikkerhed og tryghed specielt for gående og cyklister. Der skal nedlægges parkeringspladser på Strødamvej så torvets areal øges.

Efter planen skal det nye torv stå færdigt ved udgangen af 2023.

Bygherre: Københavns Kommune, AAB og Lundehus Kirke
Landskab: OPLAND
Trafikplanlægning: ViaTrafik