05.06.2018

Lørdag den 02. juni blev det nye Liseleje Torv indviet i høj sol med underholdning og tale ved Conni Juhl, formand for Borgerforeningen samt Anja Rosengreen, formand for Halsnæs Kommunes udvalg for Miljø og Plan.

Liseleje Torv har gennemgået en udvikling fra ’Ankerpladsen’, en egentlig trafikplads til et rigtigt torv, et naturligt og rekreativt mødested for borgere og besøgende. Tanken bag torvets udformning tager udgangspunkt i Liselejes strand- og naturmiljø, herunder sandfarvet asfaltbelægning samt græsser og plantebede som små klitområder, blæst op fra stranden.

En rund niveauopdelt træplint står som torvets samlingspunkt, og fungerer som både scene og opholdssted.

Det nye Liseleje Torv er blevet til i samarbejde med Borgerforeningen i Liseleje, Liseleje Erhvervsforening og Halsnæs Kommune.

Du kan læse mere om Liseleje Torv på projektsiden.