21.09.2018

Frederiksberg Kommune har i de senere år lagt en indsats i at klimasikre kommunen. Indsatsen skal dels ruste kommunen mod fremtidens ændrede klima, samtidig med, at skabe et grønnere og mere frodigt Frederiksberg.

Grøndalsparken har været et af kommunens fokusområder inden for byudvikling og klimasikring, hvor parken er blevet fornyet med opførelsen af Flintholm Svømmehal og forskønnelse af landskabet omkring.

Grøndalsparken strækker sig som et kuperet, grønt bælte fra Damhussøen til Borups Allé og Bispeengbuen, hvor Opland har stået for fornyelsen af parkområdet fra Flintholm St. og Flintholm Svømmehal til Grøndalsengen ved Femte Juni Plads.

Med udgangspunkt i at fremtidssikre området omkring parken og reducere problemer i forbindelse med skybrud, er projektet udarbejdet som et omfattende LAR-pro