Landskabsprojekt for Boligkontoret Danmark

OPLAND vinder bæredygtig almen renoverings- og nybygprojekt

Maj 2021

Et team bestående af OPLAND Landskabsarkitekter, Pålsson Arkitekter, Dan-Project og Lyngkilde Ingeniører har vundet et stort RealDania støttet projekt for Boligkontoret Danmark på Lolland. Aftalen omfatter de to afdelinger Rosenparken og Apotekervænget, hvor der skal hhv. bygges nyt og renoveres.

Bæredygtighed som centralt omdrejningspunkt

Renoveringsprojektet i Apotekervænget et ét blandt 13 renoveringsprojekter i den almene boligsektor, der med støtte fra Realdania skal udarbejde en bæredygtighedsanalyse og gennem den blive klogere på, hvordan deres renoveringsprojekt kan gennemføres endnu mere klimamæssigt optimalt.

Fokus på biodiversitet

En stor del af fællesarealerne i begge afdelinger kommer til at bestå af fritvoksende beplantning og højt græs med blomstrende urter til glæde for både flora, fauna, beboerne og ikke mindst driftsbudgettet. Det vilde er vildt inden for rammer, som stadig har fokus på, at området ser ”ordentligt” ud, og der skal være plads til yndede parkelementer som f.eks. legeplads og fælles dyrkningshaver, som lægger op til naboskab og fælles engagement i at dyrke og gro.

”Dét at skabe ”vilde” arealer indenfor rammerne af de ordnede landskaber giver en fantastisk dynamik og oplevelser til landskabet – og noget vi har god erfaring med, at beboerne efterspørger og får stor glæde af. Samtidig bidrager det til biodiversiteten i området, hvor der kan opstå ny fauna og et rigt dyreliv grundet de blomstrende naturgræsser med nye mikrohabitater og større tiltrækningskraft på insekter såvel som fugle”, fortæller direktør hos OPLAND, Peter Juhl.

 Fællesskaber og diversitet

I forlængelse af den eksisterende afdeling Rosenparken placeres 30 nye rækkehuse i tillæg med 90 nye lejligheder. Teamet har her tænkt fællesskaber i bred forstand ind.