29.10.2018

Opland har med konsortiet, Climate Value Solutions, med DGE Miljø- og Ingeniørfirma og Nyrup Plast udviklet PunktVÏS, en ny innovativ blå-grøn skybrudsløsning til Frederiksberg Kommune. Torsdag den 25. oktober blev de to første delområder indviet på hhv. Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej – de to første i en række af flere projekter.

Skybrudsløsningen er udarbejdet i forlængelse af Frederiksberg Kommunes klimaplan, som dels skal sikre kommunen mod skybrud, samtidig med at skabe et mere frodigt og bæredygtigt Frederiksberg. Ved de to første delområder har der udover implementeringen af punktvise skybrudsløsninger, været fokus på flere opholdsmuligheder, plantning af vejtræer og grønne elementer samt parkering og trafiksikkerhed.

Innovationspartnerskabsprojekterne er udbudt i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Frede