solbjerg have header

Midlertidigt byrum i Solbjerg Have står nu klar

September 2022
håndskitse solbjerg have

Med fokus på et skabe et sammenhængende trygt byrum med stiforbindelser, rum til ophold og bynatur står det nye midlertidige byrum mellem Solbjerg Have og KU.BE nu klar.

”Solbjerg Have er mødet mellem to bagsider. Hvad der før var et utrygt og lukket rum, er med simple greb blevet til et åbent rum med plads til samvær. Ved at genbruge stedets materialer og bevare store dele af beplantningen, beholder stedet sin karakter, samtidigt med, at et nyt og levende midlertidigt byrum skabes.”

– Nikolaj Graves, Stud. hort.arch MDL – Opland

En gammel nedslidt betonmur har i årevis adskilt området mellem beboelsesområdet Solbjerg Have og Kultur- og Bevægelseshuset KU.BE. Udover at opdele byrummet unaturligt, har den også skabt en utryg stemning for områdets beboere og givet beboerne en fornemmelse af, at være afskåret fra de omkringliggende kvarterer. Beboerne har derfor længe haft et ønske om at få muren fjernet.

Dette ønske er imidlertid blevet indfriet i forbindelse med, at der i fremtiden skal etableres et større LAR projekt i området. Indtil dette projekt står klart har Opland i samarbejde med Frederiksberg Kommune og det almene boligselskab, Frederiksberg Forenede Boligselskaber stået for projektering og etablering af et midlertidigt grønt byrum med fokus på at skabe større tryghed, liv og indbydende udearealer for områdets beboere.

Hvor der før var opført en bastant mur, vil øjet nu blive ledt ned igennem et grønt bælte med sået græs på fladerne og engblanding i højbede. Om en måneds tid vil plantekasserne, der er placeret ned igennem området, blive sået med mindre træer, små buske og stauder.

Enkelte steder er den gamle mur bevaret og tilføjet espalier, hvorpå der vil gro klatre- og slyngplanter, som med tiden vil danne en grøn og levende bagvæg ved de opstillede siddeelementer, som ligeledes er fremstillet af det gamle murværk.

bevaret murværk solbjerg have

Bæredygtighed, biodiversitet og drift & pleje
Et vigtigt element i projektet har blandt andet været at genanvende så mange materialer som muligt. Det gamle murværk kan derfor ses som belægning ved overgangen til cykelstien, der bevæger sig igennem området. Områdets siddeelementer er ligeledes lavet af det gamle murværk.

Foruden de ‘menneskelige’ beboere, er der, i projektet også tænkt på områdets ‘små’ beboere. Dette ved at opstille kvashegn, der udover at fungere som naturligt opsamlingssted til afklippede grene og kviste, også fungerer som levested for små dyr og insekter.

Dialog og beboerinddragelse
Ofte er beboerne i et område de bedste til at beskrive og give udtryk for både de udfordringer, men også de potentialer et område kan have. Det har derfor været en vigtig del allerede tidligt i processen, at inddrage og have en god dialog med alle involverede parter i projektet, for på den måde, at kunne danne de bedste rammer omkring nye og gode fælleskaber i det midlertidige byrum. Allerede tidligt i processen blev der afholdt et par mini-workshops for at forstå beboernes ønsker og behov, særligt beboerne i stueetagerne, så de ikke ville føle sig udstillet/eksponeret når nu der blev åbnet mere op mod omgivelserne og byens liv.

solbjerg have overgange

”Det har været enormt givende at arbejde med projektet i Solbjerg Have. Solbjerg Have er for mig en bekræftelse af, at det kan lade sig gøre at omfavne både biodiversitet, sociale forhold og genbrug af materialer. Ved at indgå i et samarbejde med mennesker, der er løsningsorienteret og villige til at tænke kreativt kan man komme rigtig langt.”

– Nikolaj Graves, Stud. hort.arch MDL – Opland

principplan solbjerg have
Principskitse
håndskitse solbjerg have

”Det har været enormt givende at arbejde med projektet i Solbjerg Have. Solbjerg Have er for mig en bekræftelse af, at det kan lade sig gøre at omfavne både biodiversitet, sociale forhold og genbrug af materialer. Ved at indgå i et samarbejde med mennesker, der er løsningsorienteret og villige til at tænke kreativt kan man komme rigtig langt.”

– Nikolaj Graves, Stud. hort.arch MDL – Opland

Midlertidigt byrum i Solbjerg Have står nu klar

fællesskaber
biodiversitet
klima
September 2022

Med fokus på et skabe et sammenhængende trygt byrum med stiforbindelser, rum til ophold og bynatur står det nye midlertidige byrum mellem Solbjerg Have og KU.BE nu klar.

”Solbjerg Have er mødet mellem to bagsider. Hvad der før var et utrygt og lukket rum, er med simple greb blevet til et åbent rum med plads til samvær. Ved at genbruge stedets materialer og bevare store dele af beplantningen, beholder stedet sin karakter, samtidigt med, at et nyt og levende midlertidigt byrum skabes.”

– Nikolaj Graves, Stud. hort.arch MDL – Opland

En gammel nedslidt betonmur har i årevis adskilt området mellem beboelsesområdet Solbjerg Have og Kultur- og Bevægelseshuset KU.BE. Udover at opdele byrummet unaturligt, har den også skabt en utryg stemning for områdets beboere og givet beboerne en fornemmelse af, at være afskåret fra de omkringliggende kvarterer. Beboerne har derfor længe haft et ønske om at få muren fjernet.

Dette ønske er imidlertid blevet indfriet i forbindelse med, at der i fremtiden skal etableres et større LAR projekt i området. Indtil dette projekt står klart har Opland i samarbejde med Frederiksberg Kommune og det almene boligselskab, Frederiksberg Forenede Boligselskaber stået for projektering og etablering af et midlertidigt grønt byrum med fokus på at skabe større tryghed, liv og indbydende udearealer for områdets beboere.

Hvor der før var opført en bastant mur, vil øjet nu blive ledt ned igennem et grønt bælte med sået græs på fladerne og engblanding i højbede. Om en måneds tid vil plantekasserne, der er placeret ned igennem området, blive sået med mindre træer, små buske og stauder.

Enkelte steder er den gamle mur bevaret og tilføjet espalier, hvorpå der vil gro klatre- og slyngplanter, som med tiden vil danne en grøn og levende bagvæg ved de opstillede siddeelementer, som ligeledes er fremstillet af det gamle murværk.

bevaret murværk solbjerg have
solbjerg have overgange

Bæredygtighed, biodiversitet og drift & pleje
Et vigtigt element i projektet har blandt andet været at genanvende så mange materialer som muligt. Det gamle murværk kan derfor ses som belægning ved overgangen til cykelstien, der bevæger sig igennem området. Områdets siddeelementer er ligeledes lavet af det gamle murværk.

Foruden de ‘menneskelige’ beboere, er der, i projektet også tænkt på områdets ‘små’ beboere. Dette ved at opstille kvashegn, der udover at fungere som naturligt opsamlingssted til afklippede grene og kviste, også fungerer som levested for små dyr og insekter.

Dialog og beboerinddragelse
Ofte er beboerne i et område de bedste til at beskrive og give udtryk for både de udfordringer, men også de potentialer et område kan have. Det har derfor været en vigtig del allerede tidligt i processen, at inddrage og have en god dialog med alle involverede parter i projektet, for på den måde, at kunne danne de bedste rammer omkring nye og gode fælleskaber i det midlertidige byrum. Allerede tidligt i processen blev der afholdt et par mini-workshops for at forstå beboernes ønsker og behov, særligt beboerne i stueetagerne, så de ikke ville føle sig udstillet/eksponeret når nu der blev åbnet mere op mod omgivelserne og byens liv.

principplan solbjerg have
Principskitse